Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2898
Title: A New Device for Describing Physical Properties of Skin under Tensile Stress
Other Titles: Çekme Gerilimi Altındaki Derinin Fiziksel Özelliklerin Tanımlanması İçin Yeni Bir Cihaz
Authors: Uğurlutan, Rıfat
Eroğul, Osman
Erdoğan, Ender
10187
Keywords: skin
 regenerative surgery
 skin optical properties
 skin electrical properties
 skin tensile properties
 tissue expansion surgery
 biomechanics
deri
rejeneratif cerrahi
derinin optik özellikleri
derinin elektriksel özellikleri
derinin çekme özellikleri
doku genişletme cerrahisi, biyomekanik
Issue Date: 2018
Publisher: IEEE
Source: Uğurlutan, R., Eroğul, O., & Erdoğan, E. (2018, November). A New Device for Describing Physical Properties of Skin Under Tensile Stress. In 2018 Medical Technologies National Congress (TIPTEKNO) (pp. 1-4). IEEE.
Abstract: Burns, trauma, cancer, etc., which deteriorate the integrity of the skin. Skin expansion surgeries that are used for therapeutic purposes with natural inspiration in cases are usually inflated with a saline infusion of a silicone balloon placed under the skin. Although imitating nature is the most challenging part of this treatment, knowing whether there is a physiological limit or not is the answer that will produce physical activity on the ground. In other words, when the physical force is above a certain value, the balloon is inflated excessively, resulting in complications such as necrosis due to impaired perfusion when the pressure effect applied to the ball by the pulling forces and balloon is over, or balloon exposition due to deep tearing at higher levels. For this reason, its deep physical properties and knowledge of the changes during application will give a very valuable insight into whether a pathological effect will occur. Optical, electrical and tensile responses will emerge in response to the physical changes that can occur in the bubble as the balloon is inflated. While many versions of these three responses are the subject of many studies separately in the literature, the biggest obstacle to the simultaneous execution of the researches is undoubtedly the low cost and high cost of synchronous devices. The topic of this article is the design of an effective system that can be used for research in this sense and the validity of the tests made.
Deri bütünlüğünün bozulduğu, yanık, travma, kanser vb. olgularda, tedavi amaçlı kullanılan deri genişletme cerrahileri, genellikle deri altına yerleştirilen silikon bir balonun salin infüzyonu ile şişirilmesi ile gerçekleştirilir. Bu yöntemle er ne kadar doğa taklit edilmek istense de fiziksel etkinin oluşturacağı cevabın, fizyolojik sınırlarda olup olmadığının bilinmesi bu tedavinin en zorlayıcı kısmıdır. Fiziksel zorlama belirli bir değerin üzerinde olduğunda çekme-gerilim kuvvetleri ve uygulanan basınç ile kapasitenin üzerine çıktığında nekroza, ya da daha ileri seviyelerde derinin ani yırtılmasına sebep olarak balonun ekspoze olması gibi komplikasyonlarla sonuçlanmaktadır. Bu nedenle derinin fiziksel özellikleri ve uygulama esnasındaki değişimlerinin bilinmesi, patolojik bir etkinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda çok değerli bir öngörü ortaya koyacaktır. Balonunun şişirilmesiyle meydana gelebilecek fiziksel değişimlere cevaben optik, elektriksel ve çekme yanıtları ortaya çıkacaktır. Literatürde birçok çalışmaya ayrı ayrı bu üç yanıtın çeşitli versiyonları konu olmuş olsa da araştırmaların üçünün eş zamanlı yapılabilmesinin önündeki en büyük engel kuşkusuz senkron çalışan cihazların getirdiği kısıtlardır. Bu makalenin konusu bu anlamda yapılacak araştırmalar için kullanılabilecek efektif bir sistemin tasarımını ve yapılan testlerle geçerliliğinin ortaya koyulmasıdır.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2898
https://ieeexplore.ieee.org/document/8596812/authors#authors
ISBN: 9781538668528
Appears in Collections:Biyomedikal Mühendisliği Bölümü / Department of Biomedical Engineering
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

28
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.