Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2906
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorÖzlük, Betül-
dc.date.accessioned2019-12-25T14:19:26Z
dc.date.available2019-12-25T14:19:26Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationÖZLÜK, B. (2019). Mülkiyet ve Zilyetlik Üzerine Düşünceler. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 27 (1), 139-166. DOI: 10.15337/suhfd.545164en_US
dc.identifier.issn1306-8075
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.15337/suhfd.545164-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/2906-
dc.description.abstractOwnership, which is affected by the societies’ economical and social structure and relative and open to change from this aspect, has begun to be addressed in a different way in many law systems primarily in the European Union. The new ownership concept is considered in a broad manner so as to cover almost all things, which have an economic value, and the liberalisation of the powers within this scope of the ownership from the ownership right and the allocation of these powers, especially power of possession is deemed usual. In this study, the new ownership concept, which is considered in a very broad manner when compared with the meaning and the coverage of the ownership right in ouır law, has been reviewed.en_US
dc.description.abstractToplumların ekonomik ve sosyal yapılarından etkilenen, bu yönüyle göreceli ve değişime açık bir kavram olan mülkiyet, günümüzde başta Avrupa Birliği olmak üzere pek çok hukuk sisteminde farklı şekilde ele alınmaya başlanmıştır. Yeni mülkiyet kavramı, ekonomik değeri olan neredeyse tüm varlıkları kapsayacak şekilde geniş anlaşılmakta, bu kapsamında yer alan yetkilerin ve özellikle bu yetkilerden zilyetliğin de mülkiyet hakkından bağımsız hale getirilmesi ve malik dışındaki kişilere özgülenmesi olağan görülmektedir. Çalışmada, mülkiyet hakkının hukukumuzdaki anlam ve kapsamı ile karşılaştırıldığında son derece geniş anlaşılan yeni mülkiyet kavramı inceleme konusu yapılmıştır.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesitr_TR
dc.relation.ispartofSelçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOwnershipen_US
dc.subjectRestricted Real Rightsen_US
dc.subjectReal Rightsen_US
dc.subjectPossessionen_US
dc.subjectPropertyen_US
dc.subjectMülkiyettr_TR
dc.subjectSınırlı Aynî Haklartr_TR
dc.subjectAyni Haklartr_TR
dc.subjectZilyetliktr_TR
dc.subjectMalvarlığıtr_TR
dc.titleMülkiyet Ve Zilyetlik Üzerine Düşünceleren_US
dc.title.alternativeConsiderations On Ownership And Possessionen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentFaculties, Faculty of Lawen_US
dc.departmentFakülteler, Hukuk Fakültesitr_TR
dc.identifier.volume27
dc.identifier.issue1
dc.identifier.startpage139
dc.identifier.endpage166
dc.authorid0000-0002-8241-4535-
dc.institutionauthorÖzlük, Betül-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
item.grantfulltextnone-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextNo Fulltext-
item.openairetypeArticle-
crisitem.author.dept05.01. Department of Law-
Appears in Collections:Hukuk Fakültesi / Faculty of Law
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.