Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3213
Title: Is Medical Schools, Curricula Content of Pharmacovigilance and Rational Pharmacotherapy- Related Subjects Sufficient for Future Physicians?
Other Titles: Tıp Fakülteleri Ders Programlarında Farmakovijilans ve Akılcı Farmakoterapi ile İlişkili Konuların Kapsanması Gelecekteki Doktorlar Açısından Yeterli Midir?
Authors: Güner, Müberra Devrim
Ekmekci, Perihan Elif
102302
Keywords: Pharmacovigilance
pharmacology education
clinical pharmacology
rational pharmacotherapy
adverse drug reaction reporting
Farmakovijilans
farmakoloji eğitimi
klinik farmakoloji
akılcı ilaç tedavisi
advers ilaç reaksiyonu bildirimi
Issue Date: 2019
Source: Güner, M. D., & Ekmekci, P. E. (2019). Is Medical Schools, Curricula Content of Pharmacovigilance and Rational Pharmacotherapy-Related Subjects Sufficient for Future Physicians?. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics-Law and History, 27(3), 186-195.
Abstract: Underreporting of adverse drug reactions (ADRs) is a global problem and the main reasons for not reporting ADRs are either failure to recognize an ADR or failure to report the recognized ADR, which can be prevented by efficient education and training. Thus, the content on pharmacovigilance and related subjects in the curricula of the medical schools was evaluated. The web pages of the 63 Turkish medical schools that provided online curricula were evaluated for the following subjects: pharmacovigilance, toxicology, rational pharmacotherapy, drug use in special populations, good prescription writing principles, and clinical pharmacology stage. The number of hours dedicated to these subjects and the year of the course during which these subjects were taught were recorded. Of the 63 medical schools, 41 (65.1%) provide pharmacovigilance course and 33 (52.4%) rational pharmacotherapy course for 0.5-2 hours, mostly during the 3rd year of education. Thirty of the medical schools (47.6%) had clinical pharmacology and rational pharmacotherapy stage covering personal-drug selection, and clinical pharmacology of organ-systems was mostly a five-day course during the 4th or 5th years of education. The time allocated for pharmacovigilance and related subjects in the curricula of medical schools is not sufficient for the students to acquire satisfactory knowledge on ADR and to influence their attitudes as physicians in the future. In order to improve this, more time and effort must be allocated by medical schools to pharmacovigilance and rational pharmacotherapy education, particularly during the later years of medical education.
Advers ilaç reaksiyonlarının (AİR) yeterince bildirilmemesi küresel bir sorundur ve bildirmemenin temel nedenleri AİR'lerin fark edilmemesi veya fark edilse bile bildirilmemesidir. Bu durumun üstesinden ancak yeterli eğitim ile gelinebilir. Tıp fakülteleri ders programlarında farmakovijilans ve ilgili konuların varlığı bu nedenle değerlendirildi. Türkiye'de bulunan tıp fakültelerinin 63'ü web sayfalarında ayrıntılı ders programlarını paylaşmaktadır. Bu ders programları şu konuların varlığı açısından incelenmiştir: farmakovijilans, toksikoloji, akılcı farmakoterapi, özel popülasyonlarda ilaç kullanımı, iyi reçete yazma kuralları, klinik farmakoloji stajı. Bu konuların hangi sınıfta öğretildiği ve ne kadar süre ayrıldığı kaydedilmiştir. İncelenen 63 tıp fakültesinden 41'i (%65,1) farmakovijilans dersini ve 33'ü (%52,4) akılcı farmakoterapi dersini 0,5-2 saat süre ile ve genellikle 3. sınıfta sunmaktadır. Otuz (%47,6) okul genellikle 4 veya 5. sınıfta beş iş günü süren klinik farmakoloji ve akılcı farmakoterapi stajı vermektedir ve bu staj sırasında kişisel ilaç seçimi, organsisteme özgü ilaçların klinik farmakolojisi gibi konular kapsanmaktadır. Tıp fakülteleri eğitim programında farmakovijilans ve ilgili konulara ayrılan süre tıp öğrencisinin AİR ile ilgili tatmin edici düzeyde bilgi sahibi olması ve gelecekteki doktorlar olarak gerekli davranışı edinebilmeleri için yeterli değildir. Bu durumu düzeltmek için tıp eğitiminde farmakovijilans ve akılcı farmakoterapiye daha fazla zaman ve emek, özellikle tıp eğitiminin son yıllarında verilmelidir.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/339624
https://hdl.handle.net/20.500.11851/3213
https://www.turkiyeklinikleri.com/article/en--s-medical-schools-curricula-content-of-pharmacovigilance-and-rational-pharmacotherapy-related-subjects-sufficient-for-future-physicians--85452.html
Appears in Collections:Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Department of Internal Medical Sciences
Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Department of Basic Medical Sciences
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

242
checked on Sep 25, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.