Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3252
Title: Psikiyatri Tarihinde Bir Dönüm Noktası: 19. Yüzyılda Avrupa’daki Gelişmeler ve Etkileri
Other Titles: A Turning Point in History of Psychiatry: The Developments and Their Impact in Europe in 19 th Century
Authors: Ekmekci, Perihan Elif
Keywords: History of psychiatry
Phillippe Pinel
moral theraphy
asylums
history of medicine
Psikiyatri tarihi
Phillippe Pinel
ahlaki tedavi
akıl hastaneleri
tıp tarihi
Issue Date: 2018
Source: EKMEKÇİ, P. E. (2018). Psikiyatri Tarihinde Bir Dönüm Noktası: 19. Yüzyılda Avrupa'daki Gelişmeler ve Etkileri. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics-Law and History, 26(2), 77-85
Abstract: 19. yüzyıl psikiyatri alanında akıl hastalıklarının etiyolojisi, patogenezi ve tedavisi açısın- dan ilk gelişmelerin saptandığı; deliliğin yerine akıl hastalığı, insanlık dışı tecrit ve tespit yöntem- leri yerine ahlaki tedavi kavramlarının tercih edilmeye başlandığı bir dönem olmuştur. 19. yüzyılda Avrupa’da psikiyatri alanında yaşananlar bilimsel seküler psikiyatrinin gelişimi açısından, Orta Çağ karanlığı ile 20. yüzyıl ışıması arasında bir köprü niteliği taşımaktadır. Bu çalışmada, 18. yüzyıl so- nunda akıl hastalıklarının patogenez ve tedavisine ilişkin geçerli yaklaşımlardan kısaca bahsedil- dikten sonra, 19. yüzyılda Avrupa’da psikiyatri alanında kaydedilen gelişmelere yer verilmesi amaçlanmıştır. Bu dönemde akıl hastalıklarının etiyolojisi, patogenezi ve tedavisine ilişikin para- digma değişiminde etkili olan Fransa’dan Philippe Pinel, Jean-Étienne Dominique Esquirol; İngi- tere’den John Conolly, Samuel Tuke ve Almanya’dan Johann Christian Reil, Wilhelm Griesinger ve Emil Kraepelin’in katkıları açıklanmış ve bu yüzyıldaki gelişmelerin olumlu ve olumsuz sonuçları ele alınmıştır.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/293675
https://hdl.handle.net/20.500.11851/3252
ISSN: 1303-4332
Appears in Collections:Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Department of Basic Medical Sciences
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

50
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.