Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3253
Title: 3.000 Yıl Öncesinden Günümüze Geleneksel Çin Tıbbı; Tarihi, Bugünü ve Geleceği
Other Titles: Traditional Chinese Medicine from 3.000 Years Ago; History, Present and Future
Authors: Ekmekci, Perihan Elif
Keywords: Traditional medicine
Chinese medicine
acupuntur
herbal tratment
Geleneksel tıp
Çin tıbbı
akupunktur
bitkisel tedavi
Issue Date: 2018
Publisher: Turkiye Klinikleri
Source: Ekmekci, Perihan. (2018). Traditional Chinese Medicine from 3.000 Years Ago; History, Present and Future. Journal of Traditional Medical Complementary Therapies. 1. 132-140. 10.5336/jtracom.2018-63049.
Abstract: Traditional medicine is the name given to health practices that include different methods, such as plant, animal and/or mineral medicines, spiritual treatments, manual techniques and exercises, applied alone or in combination with other treatments to treat or prevent diseases. Traditional Chinese medicine is about 3.000 years old today, yet it finds itself in modern medicine, where diagnosis and treatment methods are rapidly worn out, the update is lost and the new technique is left to medicine and medicine. Traditional Chinese Medicine is quite different from modern medicine in terms of underlying philosophy and application methods. The purpose of this article is to discuss the historical development of Traditional Chinese Medicine, the interaction of other societies with medical culture and medical practices, and the steps that are taken now and the steps that need to be taken in the future.
Geleneksel tıp, hastalıkları tedavi etmek ya da önlemek için tek başına ya da başka tedavilerle beraber uygulanan; bitki, hayvan ve/veya mineral kaynaklı ilaçlar, ruhsal tedaviler, manuel teknikler ve egzersizler gibi farklı yöntemler içeren sağlığa ilişkin uygulamalara verilen isimdir. Geleneksel Çin tıbbı, günümüzden yaklaşık 3.000 yıl öncesine dayanmaktadır, buna rağmen tanı ve tedavi yöntemlerinin hızla eskitildiği, güncelliğini yitirdiği ve yerini yeni bulunan, teknik ve ilaçlara bıraktığı modern tıp içinde kendisine yer bulabilmektedir. Geleneksel Çin tıbbı, gerek altında yatan felsefesi gerekse uygulama yöntemleri açısından modern tıptan oldukça farklıdır. Bu çalışmada, geleneksel Çin tıbbının tarihi gelişiminin, diğer toplumların tıp kültürü ve tıp uygulamaları ile etkileşiminin ve günümüzde geldiği aşamanın ve gelecekte atılması gerekli olan adımların ele alınması amaçlanmıştır.
URI: https://turkiyeklinikleri.com/article/en-3000-yil-oncesinden-gunumuze-geleneksel-cin-tibbi-tarihi-bugunu-ve-gelecegi-83735.html
https://hdl.handle.net/20.500.11851/3253
ISSN: 2630-6425
Appears in Collections:Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Department of Basic Medical Sciences
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PEE_traditional.pdf238.42 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

308
checked on Jun 27, 2022

Download(s)

832
checked on Jun 27, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.