Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3335
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorİlker, Nur Gülümser-
dc.date.accessioned2020-02-11T07:13:25Z-
dc.date.available2020-02-11T07:13:25Z-
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationİLKER, N. G. (2018). Futurism in Spanish Literature. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 17(1), 88-94.en_US
dc.identifier.issn1303-0094
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/3335-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/jss/issue/34057/319852-
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpBd01EVXhNUT09-
dc.description.abstractAt the beginning of the 20th century, a group of authors, poets and artists known as “Vanguardistas” (modernists) paved the way for modern movements in art and literature in Spain. Inspired by the Italian poet Filippo Tomasso Marinetti, the Futurism movement quickly showed its influence in Spain as well as other countries. It rose to prominence due to its original and dynamic perceptions as well as its appreciation of modernism. As the world is constantly changing, old traditions, lifestyles, outdated ideas as well as previous attitudes, perceptions, styles and movements in literature and art should be abandoned in favor of newer, more original and current ones. This point of view is especially clear in the works of Ramón Gómez de la Serna. Italian Futurism suggests that previous ideas, literary styles and lifestyles cannot have strong links with the present and it is a challenge that makes it difficult to open the doors for the future. Based on this idea and adding different points of view, the Spanish writers aimed at building an original Futurism with its roots in the past but focusing on the future. Spanish intellectuals protested the oppression and censorship of the ruling order in that period, benefiting from the innovative style and perceptions of Futurism in literature.en_US
dc.description.abstractXX. yüzyılın başlarında İspanya’da “Vanguardistas”(yenilikçiler) diye adlandırılan bir grup yazar, şair ve sanatçı, İtalyan şair Filippo Tomasso Marinetti’nin etkisiyle, sanatta ve edebiyatta yenilikçi akımlara kapı açmışlardır. Sürrealizm, Dadaizm, Ultraizm gibi akımların başını çeken Fütürizm, yenilikçi algının öncülerindendir. İtalya kökenli Fütürizm akımı, etkisini diğer ülkelerde olduğu gibi İspanya’da da çok geç olmadan göstermiştir. Özgün ve dinamik bir algıya sahip olan akım, aynı zamanda Modernizme olan övgüsüyle ön plana çıkmaktadır. Dünya sürekli değişmektedir. Eski gelenekler, yaşam biçimleri, fikirler, edebi ve sanatsal alandaki önceki tutumlar ve anlayışlar, tarzlar, akımlar devam ettirilmemeli; daha yeni, daha özgün ve daha güncel olana yönelinmelidir. Bu düşünce yapısı üzerine kurulmuş olan Fütürizm, kısa zamanda -Ramón Gómez de la Serna’nın eserleri başta olmak üzere- etkisini İspanyol Edebiyatında da göstermeye başlar. İtalyan Fütürizmine göre geçmişten gelen düşüncelerin, edebi tarzların ve yaşantıların güncellikle güçlü bir bağlantısı olamaz ve bu geleceğe açılan kapıları zorlayacak bir unsur olacaktır. Özgün ve yeni olana yönelen Fütürizm, bu yönüyle isyankâr tutum ve kurulu düzene bir başkaldırı niteliğindedir. 1908 senesinden itibaren Serna ile kendini gösteren akım, aydın yazarların düzenledikleri edebi toplantılarda başlayarak çeşitli dergilerle ismini duyurmaya ve kabul görmeye başlar. İspanyollar tarafından, geçmişle bağını tümden koparmadan geleceğe yönelmiş özgün bir Fütürizm inşa etmek amaçlanmıştır. Dönemin baskıcı ve sansürcü yönetimine karşı çıkan İspanyol aydınları, edebiyatta Fütürizmden faydalanarak, süregelen düzene yenilikçi bir tarz ve anlayışla karşı koymayı amaçlamışlardır.en_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherUniversity of Gaziantepen_US
dc.relation.ispartofGaziantep University J ournal of Social Sciencesen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFuturismen_US
dc.subjectSpanish Literatureen_US
dc.subjectRamón Gómez de la Sernaen_US
dc.subjectGabriel Alomaren_US
dc.subjectMarinettien_US
dc.subjectFütürizmtr_TR
dc.subjectİspanyol Edebiyatıtr_TR
dc.titleFuturism in Spanish Literatureen_US
dc.title.alternativeİspanyol Edebiyatında Fütürizmen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentRectorate, Department of Foreign Languagesen_US
dc.departmentRektörlük, Yabancı Diller Bölümütr_TR
dc.identifier.volume17
dc.identifier.issue1
dc.identifier.startpage88
dc.identifier.endpage94
dc.authorid0000-0002-2151-2289-
dc.institutionauthorİlker, Nur Gülümser-
dc.identifier.doi10.21547/jss.319852-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinidTXpBd01EVXhNUT09-
item.openairetypeArticle-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1en-
item.grantfulltextopen-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Yabancı Diller Bölümü / Department of Foreign Languages
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Futurism.pdf585.73 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

122
checked on Oct 3, 2022

Download(s)

4
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.