Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3337
Title: Siyasi Rekabetin Bir Enstrümanı Olarak Ortaçağda Sanat
Other Titles: Art As an Instrument of Political Competition in The Middle Ages
Authors: İsen Durmuş, Tuba Işınsu
Keywords: Middle Ages
patron
artist
political competition
Ortaçağ
hami
sanatkâr
siyasi rekabet
Issue Date: 2014
Publisher: DEV İktisadi İşletmesi
Source: DURMUŞ, T. İ. (2014). Siyasi Rekabetin Bir Enstrümanı Olarak Ortaçağda Sanat. Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 12(12), 65-76.
Abstract: When considering patron-artist relationship in the Middle Ages, administrators had a great role for supporting science andarts. It can be said thatone of the most important characteristics of an administrator is supporting art and artists. Besides being generous, heroic and a good warrior, a good patron should support scholars, scienti standart istsand contribute tothe development of scinceand literature. It can be seen that the relationship between patron and artistis at the same time a political competition between other patrons. In this paper, ideas about the evaluation of art as an instrument of political competition in the Middle Ages will be put on.
Ortaçağda yönetici-sanatçı ilişkisi dikkate alındığında, bilim ve sanatı koruma ve destekleme noktasında yöneticilere çok büyük görevler düştüğü görülmektedir. Denebilir ki yönetici olmanın en önemli vasıflarından biri, sanatı ve sanatçıyı korumaktır. İyi bir yönetici âdil, cömert, kahraman bir savaşçı olması gerektiği gibi; âlim, bilgin ve sanatkârları korumalı, bilim ve edebiyatın gelişmesine katkıda bulunmalıdır. Bu bakış açısının sadece hami/ patron ile desteklediği sanatçısı arasındaki bir ilişki olmadığı; haminin/patronun bu destekleme faaliyeti üzerinden başka hami/patronlarla kültürel olduğu kadar, görünür olmasa da siyasi bir rekabet içerisine girdiği de görülmektedir. Bu yazıda hamilik ilişkilerinde Ortaçağda sanatın siyasi bir rekabet enstrümanı olarak değerlendirilmesi üzerine düşünceler ortaya konacaktır.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/185392
https://hdl.handle.net/20.500.11851/3337
http://devdergisi.com/DergiTamDetay.aspx?ID=194&Detay=Ozet
ISSN: 1308-6553
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Department of Turkish Language & Literature

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

136
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.