Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3341
Title: Sistem Geliştirme Projelerinde Kullanılan Olgunluk Değerlendirme Araçları Üzerine Bir Literatür Araştırması
Other Titles: A Literature Review on Maturity Assessment Tools Used in System Development Projects
Authors: Babaçoğlu, Sinan
Akgün, İbrahim
Altın Kayhan, Ayşegül
Keywords: Technology/System Readiness Level
Maturity Assessment Tools
Technology/System Risk
Teknoloji/Sistem Hazırlık Seviyesi
Olgunluk Değerlendirme Araçları
Teknoloji/Sistem Riski
Issue Date: 2014
Publisher: Millî Savunma Üniversitesi Alparslan Savunma Bilimleri Enstitüsü
Source: Babaçoğlu, S., Akgün, İ., & Kayhan, A. (2014). Sistem Geliştirme Projelerinde Kullanılan Olgunluk Değerlendirme Araçları Üzerine Bir Literatür Araştırması. Savunma Bilimleri Dergisi, 13(1), 20-36.
Abstract: The system development projects in the defense industry differ from the ones in other sectors with their big budgets, complexity, and provision of important capability. The organizations taking part in the acquisition process of such projects are in search of developing various kinds of mechanisms, processes, and methodologies to implement projects with better performance but with less cost and less lost time while minimizing their cost, time, and performance risk in the rapidly changing competitive environment. One of the solutions developed in this direction is maturity assessment tools. In this study, how the technology/system maturity assessment tools are used, what their benefits and limitations are, and how the system risk is calculated have been analyzed. It has been determined that the current maturity assessment tools are inadequate for calculating the system risk and that there is a need to develop a new tool/methodology that can compute the system risk. In addition, an assessment on the status of the usage of maturity assessment tools in Turkey has been made.
Savunma alanındaki sistem geliştirme projeleri büyük bütçeleri, önemli yetenek kazandırmaları ve karmaşıklığı ile diğer projelerden farklılık gösterirler. Bu projelerin tedarik sürecinde yer alan organizasyonlar, hızla değişen rekabet ortamında, maliyet, zaman ve performans risklerini en aza indirgeyerek daha az kayıp süre ve daha düşük maliyetle daha yüksek performansa sahip projeleri hayata geçirebilecek mekanizmaların, süreçlerin veya metodolojilerin arayışı içindedirler. Bu doğrultuda geliştirilmiş çözümlerden bir tanesi de olgunluk değerlendirme araçlarıdır. Bu çalışmada, literatürde kullanılan teknoloji/sistem olgunluk değerlendirme araçlarının neler olduğu, metodolojileri, nasıl kullanıldıkları, faydaları ve sınırlılıkları ile sistem riskini hesaplama yönü incelenmiştir. Özellikle sistem geliştirme projelerinde kullanılan olgunluk değerlendirme araçlarının sistem riskini nasıl hesapladığına, hesaplamanın güçlü ve zayıf yönlerine cevap aranmıştır. Olgunluk değerlendirme araçlarının sistem riskini hesaplamada yetersiz oldukları tespit edilmiş ve sistem riskinin hesaplanmasına yönelik yeni bir araç ve/veya metodoloji geliştirilmesi ihtiyacı ortaya konmuştur. Ayrıca, Türkiye’de olgunluk değerlendirme araçlarının kullanım durumuyla ilgili bir değerlendirme yapılmıştır.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/156674
https://hdl.handle.net/20.500.11851/3341
https://dergipark.org.tr/tr/pub/khosbd/issue/19221/204272
ISSN: 1303-6831
Appears in Collections:Endüstri Mühendisliği Bölümü / Department of Industrial Engineering
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

112
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.