Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3345
Title: Foreign Affiliated Firms And Employment: Evidence From Turkey
Other Titles: Doğrudan Yabancı Yatırımlar Ve İstihdam İlişkisi: Türkiye Örneği
Authors: Dalgıç, Başak
Fazlıoğlu, Burcu
Keywords: Foreign Direct Investment
Employment
Firm
Propensity Score Matching
Doğrudan Yabancı Yatırımlar
İstihdam
Firma
Eğilim Skoru Eşleştirmesi
Issue Date: 2015
Publisher: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Source: DALGIÇ, B., & FAZLIOĞLU, B. FOREIGN AFFILIATED FIRMS AND EMPLOYMENT: EVIDENCE FROM TURKEY1.
Abstract: Employing a firm level dataset over the period 2003-12, employment effects of foreign affiliation is examined for Turkish firms. The employment changes of firms via foreign direct investment are investigated through treatment models by using Propensity Score Matching techniques jointly by Difference in Difference methodology. In an attempt to see the strength of the sustainability of fdi’s positive effects on employment, the post-treatment period is extended and accordingly two different treatment groups are established. The results of the study robustly show that fdi acquisition improves firm level employment immediately after the acquisition and, this effect is sustainable even in the preceding years.
Bu çalışmada, 2003-12 zaman aralığına ait firma düzeyinde bir veri seti kullanılarak, doğrudan yabancı yatırımların istihdam üzerindeki etkileri incelenmektedir. Analizlerde örneklem seçim problemini önleyecek şekilde, doğrudan yabancı yatırım alma durumunu içeren uygulama (treatment) modelleri oluşturulmakta ve bu modellere Eğilim Skoru Eşleştirmesi (Propensity Score Matching) ile birlikte Fark-içinde-Fark (Difference-in-Difference) teknikleri uygulanmaktadır. Doğrudan yabancı yatırımların firma istihdamı üzerindeki sürdürülebilir etkilerini görebilmek üzere uygulama sonrası zaman periyodu uzatılarak farklı uygulama grupları oluşturulmaktadır. Çalışmanın sonuçları, firmaların istihdam düzeyinin doğrudan yabancı yatırıma maruz kalmanın hemen ardından arttığını ve söz konusu etkinin takip eden yıllarda da sürdüğünü göstermektedir.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/196884
https://hdl.handle.net/20.500.11851/3345
https://dergipark.org.tr/tr/pub/yead/issue/21805/234361
ISSN: 2148-029X
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Uluslararası Girişimcilik Bölümü / Department of International Entrepreneurship

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Foreign.pdf548.54 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

98
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

10
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.