Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3417
Title: Nanoakışkanların titreşimli akışında ısı transferinin nanopartikül tipi ve boyutu ile değişiminin deneysel incelenmesi
Other Titles: Experimental investigation of change of heat transfer with nanoparticle type and size in oscillatory flow of nanofluids
Authors: Aktaş, Murat Kadri
Güven, Oğuz
Keywords: Nanofluid
Heat transfer
Oscillatory flow
Nanoakışkan
Isı transferi
Titreşimli akış
Issue Date: 2016
Publisher: TOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science
TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
Source: Oğuz, G. (2016). Nanoakışkanların titreşimli akışında ısı transferinin nanopartikül tipi ve boyutu ile değişiminin deneysel incelenmesi. Ankara: TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Nanoakışkan teriminin literatürdeki yerini almasından itibaren nanoakışkanların ısı transferi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğu düşünülmeye başlanmış ve nanoakışkanların ısı transferine etkileri önemli bir araştırma konusu haline gelmiştir. Bu çalışmada nanoakışkanların titreşimli akış koşulunda ısı transferine etkileri deneysel olarak araştırılmıştır. Oluşturulan deney düzeneği, dikey yöndeki kılcal boru demetinin alt ve üst tarafına yerleştirilen iki rezervuar arasında titreşim üreteci kullanarak akış oluşturulması prensibi ile çalışmaktadır. Temel akışkan olarak saf su kullanarak farklı nanoparçacıklar ile farklı hacimsel konsantrasyonlarda hazırlanan nanoakışkanların, çeşitli titreşim genliği ve frekansı değerlerinde ısı transferine etkileri incelenmiş ve saf suyun aynı koşullardaki ısı transferi performansı ile karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak yapılan tüm deneylerde, ısı transferinin genlik değişimi ile doğru orantılı olarak değişim gösterdiği gözlemlenmiştir. Ayrıca alumina (Al2O3 – 45 nm) içeren nanoakışkanın ısı transferi performansı saf suya göre artış gösterirken, alümina (Al2O3 – 10 nm) ve bakıroksit (CuO - 25-55 nm) içeren nanoakışkanlarla yapılan incelemelerde ısı transferinde bir azalma gözlemlenmiştir.
Since the term nanofluid has taken its place in the literature, nanoparticle suspensions have started to be thought to have a significant potential for heat transfer and the effects of nanoparticles on heat transfer have become an important research topic. In this study, the heat transfer under oscillatory flow condition of nanofluids is investigated experimentally. The experimental setup built is based on the principle that flow is generated by using a vibration generator between two reservoirs which are located on the upper and lower ends of the capillary tube bundle in the vertical direction. Nanofluids were prepared with various nanoparticles at different volumetric concentrations using deionized water as the base fluid. The effects of the prepared nanofluids on the heat transfer in various vibration amplitude and frequency values were investigated and compared with the deionized water's heat transfer performance under the same conditions. It has been observed that heat transfer varies linearly with the amplitude change in all experiments. In addition, while the heat transfer performance of the nanofluid containing alumina (Al2O3 - 45 nm) increased compared to the deionized water, a decrease in heat transfer was calculated in experiments made with nanofluids containing alumina (Al2O3 - 10 nm) and copper oxide (CuO - 25-55 nm).
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3417
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
Appears in Collections:Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Mechanical Engineering Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
450645.pdf2.13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

30
checked on Feb 6, 2023

Download(s)

18
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.