Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3447
Title: Tasarımda küresel fikir ve yerel eylem: Küresel markalar ve yerel pazarlar ekseninde glokalizasyon stratejilerinin incelenmesi
Other Titles: Global idea and local action in design: Investigation of glocalization strategies in global brands and local markets axis
Authors: Şenler, Filiz
Baykan, Ziya Gökberk
Keywords: Postmodernizm
Yaratıcı endüstriler
Küreselleşme
Glokalizasyon
Postmodernism
Creative industries
Globalization
Glocalization
Issue Date: 2019
Publisher: TOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences
TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
Source: Baykan, G. (2019). Tasarımda küresel fikir ve yerel eylem: Küresel markalar ve yerel pazarlar ekseninde glokalizasyon stratejilerinin incelenmesi. Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Modernizmden postmodernizme sancılı geçiş süreci, küreselleşme alanında da etkisini hissettirmektedir. Gelişen teknoloji, kitle üretiminde ve küresel pazarlara ulaşmada yaşanan zorlukların aşılmasını, daha fazla yerel pazarın küresel ekonomiye entegre olmasını sağlamıştır. Ancak artan rekabet küresel pazarda tutunmanın zorlaşmasını, çoğalan farklı yerel pazarlar, kültürel farklılıkların daha çok gün yüzüne çıkması ile sonuçlanmıştır. Çalışmada yaratıcı endüstrilerin ve glokalizasyon kavramlarını ortaya çıkış süreci literatür taraması ile araştırılmış, yaratıcı endüstrilerde glokalizasyon stratejilerinin kullanımına dair başarılı vaka çalışmaları incelenmiştir. Bu çalışmanın, yaratıcı endüstrilerin ve glokalizasyon stratejilerin birlikte incelenmesi sonucunda, küresel – yerel çatışmasının çözümüne yönelik yaratabileceği etkinin anlaşılmasına katkıda bulunması beklenmektedir.
The process of painful transition from modernism to postmodernism also has an impact on globalization. Advanced technology has helped to overcome the challenges of mass production and reaching global markets, and to integrate more local markets into the global economy. However, increasing competition has made it harder to keep up on the global market and different local markets have resulted in more cultural challenges. In this study, the process of the emergence of creative industries and concepts of glocalization has been researched by literature review and successful case studies on the use of glocalization strategies in creative industries have been evaluated. It is expected that this study will contribute to understanding the impact of the creative industries and glocalization strategies on the resolution of the global-local conflict.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
https://hdl.handle.net/20.500.11851/3447
Appears in Collections:Tasarım Yüksek Lisans Tezleri / Industrial Design Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
548552.pdfZiya Gökberk Baykan_Tez30.69 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

102
checked on Feb 6, 2023

Download(s)

12
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.