Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3465
Title: Gestalt kuramı bağlamında reklam tasarımında mekan kullanımı
Other Titles: Utilization of spaces in advertisement design, in the context of gestalts theory
Authors: Bozdayı, Ayşe Müge
Yanık, Zeynep
Keywords: Tasarım
Reklam Tasarımı
Gestalt Algı Kuramı
Mekan Unsurları
Reklamda Mekan
Design
Advertisement Design
Gestalt Perception Theory
Space Elements
Advertisement Space
Issue Date: 2019
Publisher: TOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences
TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
Source: Yanık, Z. (2019). Gestalt kuramı bağlamında reklam tasarımında mekan kullanımı. Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Tüketim ve tasarım kavramlarını bir araya getiren reklam, ürün veya hizmet hakkında bilgi vererek ikna etme yolunu kullanırken, tasarım ve estetiği önceleyen anlayışa sahip bir iletişim aracıdır. Tüketici ile sağlanan bu iletişim toplumun içinde bulunduğu kültürü yansıtırken, aynı zamanda toplumu yönlendirici bir güce sahiptir. Bu güce sahip olan reklamın başarısı, tasarımın başarısı ile doğru orantılıdır. Bu araştırma kapsamında; günümüzde reklam anlayışını doğru tanımlamak amacıyla, öncelikle reklamın tarihçesi ele alınacak, reklamın verdiği mesajın tüketici tarafından anlamlandırma süreci olan algı ve görsel algı Gestalt algı kuramı bağlamında incelenecektir. Reklam tasarım ilişkisi analiz edilerek bileşenleri araştırılacak, reklam tasarımı, reklam mekanlarının tasarımı ve verdiği mesajın tüketici üzerindeki etkisi, disiplinler arası tasarım ve tüketici perspektifinden analiz edilecektir. Çalışmanın sonunda tez kapsamında hazırlancak reklam filmi izletilerek uygulanan anket ile izleyicilerin reklam mekanlarını ne kadar fark ettiği, reklamın vermek istediği mesajı mekanın ne kadar pekiştirdiğini, mekan tasarımının bütünlük sağlamadaki etkisini ölçme amacıyla, reklam tasarım ve mekan tasarım arasındaki ilişki elde edilen veriler ile değerlendirilecektir.
Advertisement, which brings design and consumption together, is a communication tool that prioritizes design and aesthetics while using ways of persuasion. This communication that is formed between the consumer and the advertisement reflects the cultural elements and it has a directive power on society. The success of an ad which has this power is directly correlated with the success of the design. The purpose of this research is to properly identify the understanding of advertisement in our current day and age by, firstly considering the history of advertisements and analyze the process of how the messages, that the advertisements offer, are interpreted by the consumer and analyse the visual perception in terms of Gestalts Perception Principle. The components of advertisement and design will be researched by analysing the relationship between them. Advertisement design, the design of the environment in the advertisements, and the affect that the message has on the consumer will be analyzed from a interdisciplinary design and consumer perspective. At the end of the research, participants will watch an advertisement, that is prepared within the context of the thesis, and fill out a survey. The point of this survey is to; see how much the participants will notice the advertisement spaces, how much the enviroment confirms the message that the advertisement is trying to send out, and the effects that enviromental design has on the integrity of the advertisement. Once the survey is complete, the relationship between advertisement design and enviroment design will be evaluated with this data.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
https://hdl.handle.net/20.500.11851/3465
Appears in Collections:Tasarım Yüksek Lisans Tezleri / Industrial Design Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
585939.pdfZeynep Yanık_Tez58.55 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

78
checked on Aug 8, 2022

Download(s)

6
checked on Aug 8, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.