Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3478
Title: Medya'nın yatırımcı davranışları üzerindeki etkisi: Türkiye piyasalarında 15 Temmuz'dan günümüze yatırımcı davranışları üzerine bir çalışma
Other Titles: Media's effect on investor behaviour: A case study on the investor behaviour in the Turkish financial markets between the 15th of July events until today
Authors: Dursun, Ali Alp
Bilgiç, Emre
Keywords: Türk Ekonomisi
15 Temmuz
İletişim
Sürü Psikolojisi
Davranışsal Finans
Turkish Economy
15th of July
Communication
Herd Psychology
Behavioral Economics
Issue Date: 2019
Publisher: TOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences
TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
Source: Bilgiç, E. (2019). Medya'nın yatırımcı davranışları üzerindeki etkisi: Türkiye piyasalarında 15 Temmuz'dan günümüze yatırımcı davranışları üzerine bir çalışma. Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Bu çalışma, Türkiye'de 15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrası Türkiye ekonomisinin ve Türkiye piyasalarında faaliyet gösteren yerli ve yabancı yatırımcıların algısının medya tarafından etkilendiğini aktarmayı amaçlamaktadır. Özellikle sosyal medya gibi yeni jenerasyon medya platformlarının yaygınlaşması, bilgiye olan erişimi hiç olmadığı kadar hızlanmıştır. Bu hız ile beraber aktarılan verilerin doğruluğu her geçen gün azalmaktadır. Bütünüyle bu hal, yatırımcıların ekonomi algısını bozmakta ve yatırım kararlarını olumsuz etkilemektedir. Bu durumun, yatırımcı davranışlarını ekonomi için olumsuz yönde etkilemesinin temel sebebi, şeffaf veri akışı olmayan bir piyasada belirsizliklere sebebiyet vermesidir, bu belirsizlikler yatırımcıların bireysel karar vermelerini engellemekte ve sürü davranışı sergilemelerine neden olmaktadır. 15 Temmuz'u takip eden süreçte, medya, Türkiye ekonomisi ve ülke istikrarı için belli yönlerden faydalı olmuş, ancak bu fayda bu platformlarda yayılan çeşitli olumsuz verilerin ve bilgilerin, negatif etkisinde gölgelenmiştir. Bu çalışmanın ulaşmak istediği hedef, medyanın yatırımcı davranışları üzerinde ciddi bir etkisinin olduğunu kanıtlamaktır. Bu bağlamda literatürde benzer bir çalışmanın olmaması sebebiyle, literatürdeki bir boşluğu doldurmayı hedeflemektedir.
This thesis aspires to look at the how the attempted Coup of that place on July, 2016 followed by other political crises influenced the Turkish Economy and media. This study will take in hand how the attempted coup of 2016 made the economy and media very responsive to events. This study had been formulated around multiple sources on herd behaviour within financial markets, comparing it with the financial events that has occured in the Turkish market since the attempted coup and how these understandings can help us define one of the core challenges Turkey faces in overcoming their current economic stagnation. In order to clearly reflect the ideas presented in this research, the core subject has been divided into two seperate sections, the first one focusing on how media is related nowadays in the field of economy and how it is affecting the Turkish economy, with an emphasis on how herd behavior patterns arise from events such a coup, then moving into the area of how samedia outlets directly affect the investor behavior and decision making process. Additionally with this study, a gap within literature is planned to be filled as there is no direct study that examines the impact of attempted coup on the economy and media in Turkey. For the scope of this study, Turkey has been a unique case, as the usage of media during and after the military coup has been both an asset and disadvantage.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
https://hdl.handle.net/20.500.11851/3478
Appears in Collections:İşletme Yüksek Lisans Tezleri / Business Administration Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
588699.pdfEmre Bilgiç_Tez913.33 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

80
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

16
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.