Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3492
Title: Amerikan ve Rus istihbarat servislerinin kritikdönemeçleri
Other Titles: Critical junctures of American and Russian intelligenceservices
Authors: Özcan, Nihat Ali
Aksu, Cem Tuna
Keywords: İstihbarat
Kritik Dönemeçler
İstihbarat Teşkilatları
Soğuk Savaş
Terörizm
Intelligence
Critical Junctures
Intelligence Organizations
Cold War
Terrorism
Issue Date: 2019
Publisher: TOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences
TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
Source: Aksu, C. (2019).Amerikan ve Rus istihbarat servislerinin kritikdönemeçleri . Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Bu tezin amacı, Amerikan ve Rus istihbarat servislerinin kurumsallaşmaları sürecinde karşılaştıkları meydan okumalar ile birlikte gelen kritik dönemeçleri ayrıntılı bir şekilde incelemektir. Bu tez, Amerikan ve Rus istihbarat servislerinin yapısal değişimlerinde etkili olan faktörlere odaklanmaktadır. Tezde öncelikle Amerikan ve Rus istihbarat servislerinin tarihine değinilmiş, ardından bu servislerin geçtikleri kritik dönemeçler ve bu kritik dönemeçlere neden olan etkenler ele alınmıştır. Kritik dönemeçlerin kurumsal yapılar üzerindeki etkileri incelendikten sonra, kritik dönemeçler sonrası kurumların yapısal durumları incelenmiştir. Son olarak, günümüzdeki kurumsal yapılar mercek altına alınmış ve son durumları irdelenmiştir. Bu tezde, birincil ve ikincil kaynaklardan yararlanılmıştır. Birincil kaynak olarakCIA ve eski istihbarat çalışanlarının belgeleri kullanılmıştır. Gelişmelerin kronolojik bir sıraya sahip olmasının sağladığı kolaylıkla kırılma noktalarının arasındaki neden- sonuç ilişkisi net bir şekilde ortaya koyulmuştur. Kurumların tarihlerine belirtilen kaynaklar vasıtasıyla yaklaşıldığında, istihbarat kurumlarının, ulusal güvenliği sağlama açısından tehdit önceliklerine, uluslararası sisteme ve teknolojiye duyarlı olarak yapısal değişimler yaşadıkları görülmektedir. Bununla birlikte, kurumların yapısal değişimleri ve icra tarzlarında devlet adamlarının yaklaşımlarının etkili olduğu da tespit edilmiştir.
The purpose of this thesis is to examine the critical junctures that come with the challenges faced by the institutionalization of American and Russian intelligence service in detail. The thesis focuses on factors affecting structural changes of American and Russian intelligence services. In this thesis, first of all, the history of American and Russian intelligence services ıs-is mentioned, then the critical junctures of these services and the factors that cause these critical junctures are discussed. After examining the effects of critical junctures on institutional structures, structural conditions of institutions after critical junctures are examined. Finally, the current institutional structures and their latest situations are examined. In this thesis, primary and secondary sources are used. The primary sources consisted of the CIA and former intelligence workers' documents. The cause-and-effect relationship between the breakpoints easily provided by the chronological order of the developments has been clearly demonstrated. When the history of the institutions is approached by means of resources, it is observed that the intelligence institutions have undergone structural changes sensitive to the threat priorities, international system, and technology in terms of providing national security. In addition, it was also determined that the approaches of statesmen were effective in the structural changes and enforcement styles of the institutions.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
https://hdl.handle.net/20.500.11851/3492
Appears in Collections:Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programları Yüksek Tezleri / Political Science and International Relations Programs Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
587661.pdfCem Tuna Aksu_Tez1.46 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

122
checked on Mar 18, 2022

Download(s)

168
checked on Mar 18, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.