Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3698
Title: The association between left ventricular mass index and coronary collateral circulation in patients with chronic total occlusion
Other Titles: Kronik tam tıkanmalı hastalarda sol ventrikül kitle indeksi ile koroner kollateral dolaşımının ilişkisi
Authors: Çetin, Mehmet Serkan
Özcan, Çetin Elif Hande
Ocak, Kadir
Özcan, Çelebi Özlem
Aras, Dursun
Temizhan, Ahmet
Aydoğdu, Sinan
Keywords: Coronary collateral circulation
left ventricular hypertrophy
left ventricular mass index
Koroner kollateral dolaşım
sol ventrikül hipertrofisi
sol ventrikül kitle indeksi
Issue Date: Jan-2019
Publisher: urkish Society of Cardiology
Türk Kardiyoloji Derneği
Source: Çetin, M. S., Çetin, E. H. Ö., Ocak, K., Çelebi, Ö. Ö., Aras, D., Temizhan, A., & Aydoğdu, S. (2019). The association between left ventricular mass index and coronary collateral circulation in patients with chronic total occlusion. Turk Kardiyol Dern Ars, 47(1), 21-28.
Abstract: Objective: Left ventricular (LV) hypertrophy predisposes the myocardium to ischemia through several mechanisms. The LV mass index (LVMI) is used as a readily available and reliable measurement of LV hypertrophy. The LVMI can also be used to evaluate LV remodeling. The hypothesis of this study was that LV hypertrophy might augment coronary collateralization in patients with chronic total occlusion (CTO) and the aim was to research any association between LVMI and collateral formation in CTO. As a secondary goal, specific LV geometric types that might be associated with collateral presence were also investigated. Methods: A total of 305 patients with CTO were included and categorized into 4 groups based on Rentrop grade. Results: The LVMI demonstrated an incremental linear trend as the Rentrop grade increased. In the receiver operating characteristic curve, the likelihood that a cut-off value of 100.1 g/m2 would accurately differentiate patients with collaterals from those without collaterals was 75.8%, with 68.5% sensitivity and 68.6% specificity. A 1 gram/m2 increase in LVMI was associated with a 7.5% greater likelihood of collateral development. In addition, compared with normal geometry, the presence of eccentric hypertrophy was associated with 6.7 times higher odds of the presence of coronary collaterals. Conclusion: The results of this study indicated that a greater LVMI predicted coronary collateral presence. Furthermore, having an eccentric geometric type of hypertrophy increased the likelihood of coronary collaterals more than other geometries. This finding signified that in addition to LV wall thickness, the type of hypertrophy was also decisive in predicting collateral presence.
Amaç: Sol ventrikül hipertrofisi, çeşitli mekanizmalar aracılığıyla miyokardı iskemiye yatkınlaştırır. Sol ventrikül kitle indeksi (SVKİ), sol ventrikül hipertrofisinin kolayca elde edilebilen ve güvenilir bir ölçümü olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, sol ventrikül yeniden şekillenmesi bu parametre ile kategorize edilebilir. Bu çalışmada, kronik tam tıkanmalı (KTO) hastalarda sol ventrikül hipertrofisinin koroner kollateralizasyonu artırabileceği hipotezinde bulunduk ve SVKİ ile KTO’daki kollateral gelişimi arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık. İkincil hedef olarak, hangi spesifik sol ventrikül geometrik tipinin kollateral varlığı ile ilişkili olabileceğini belirlemeyi amaçladık. Yöntemler: Kronik tam tıkanmalı saptanan 305 hastayı dahil ettik ve dört Rentrop Grade grubuna sınıflandırdık. Bulgular: Sol ventrikül kitle indeksi, artan Rentrop gruplarına doğru doğrusal bir artış gösterdi. ROC eğrisinde, SVKİ için 100.1 g/m2 ’lik bir kestirim değerinin, kollateralleri bulunan hastaları bulunmayanlardan %68.5 duyarlılık ve %68.6 özgüllük ile doğru bir şekilde ayırdetme ihtimali %75.8’di. SVKİ’nİn bir gram/m2 ’lik artışı, %7.5’lik artmış kollateral gelişme olasılığı ile ilişkiliydi. Normal geometriye kıyasla, eksantrik hipertrofi varlığı 6.7 kat daha fazla koroner kollateral varlığı ihtimali ile ilişkiliydi. Sonuç: Bu çalışmada KTO’lu hastalarda artmış SVKİ’nın koroner kollateral varlığnı öngördürdüğünü gösterdik. Ayrıca, geometrik tipte bir eksantrik hipertrofi geometrisine sahip olmak koroner kollateralleri diğer geometrilere göre daha fazla artırmaktadır. Bu bulgu, sol ventrikül duvar kalınlığının yanı sıra, hipertrofi tipinin de, kollateral varlığını öngörmede belirleyici olduğunu göstermektedir.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/339519
https://hdl.handle.net/20.500.11851/3698
https://www.archivestsc.com/tr/jvi.aspx?un=TKDA-60497&volume=47&issue=1
ISSN: 1016-5169
Appears in Collections:Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Department of Internal Medical Sciences
PubMed İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / PubMed Indexed Publications Collection
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

SCOPUSTM   
Citations

1
checked on Sep 23, 2022

WEB OF SCIENCETM
Citations

1
checked on Sep 24, 2022

Page view(s)

32
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.