Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3727
Title: Üniversite Kadın Araştırmaları Merkezleri Web Siteleri Analizi: Logolar, Semboller ve Faaliyetler
Other Titles: The Analysis of University Women’s Research Centers Web Sites: Logos, Symbols, and Activities
Authors: Ertan, Senem
Yol, Fatma
Savaş, Gökhan
Keywords: Content analysis
feminist theory
higher education
university and women
Feminist teori
içerik analizi
üniversite ve kadın
yükseköğretim
Issue Date: Aug-2019
Publisher: Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği
Source: Ertan, S., Yol, F., & Savaş, G. (2019). Üniversite Kadın Araştırmaları Merkezleri Web Siteleri Analizi: Logolar, Semboller ve Faaliyetler. Journal of Higher Education/Yüksekögretim Dergisi, 9(2).
Abstract: The first Women's Problems Research and Application Center in Turkey was established in 1989 at Istanbul University. Then with a slow rise during the 1990s, the number reached 6, and gaining momentum during the 2000s, the number of women's centers reached 87 as of 2018. These developments have emerged as a result of the Council of Higher Education's encouragement on the one hand, and the increase in the number of women's problems and the search for solutions to these problems, on the other hand. The spread of these centers is perceived as a positive development; however, there has been no research on how active these research centers are, how up-to-date they keep their websites, and what activities they organize, and what their logos might mean. Aiming to fill this gap in the literature, this study examined these centers with a systematic approach analyzing their web sites in three time periods, from December 2016 to January 2018. The logos, colors, symbols, and types of activities used by the centers, which have a website, were examined and the viewpoints of the centers and how they handle women's issues were determined. 81 of 87 women's research centers have a website, but these websites are not always active. There are 36 logos of the centers, and the color purple is the most-frequently used color in the logos, while symbols such as female face and female body are also used. More than half of the centers that have a website are not actively using those websites. The most commonly shared activities on these websites include seminars, panels, interviews, and social and cultural events.
Türkiye'de ilk olarak 1989 yılında İstanbul Üniversitesi bünyesinde kurulan Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezleri 1990'lı yıllarda yavaş bir artış göstererek 6'ya ulaşmış, 2000'li yıllarda ise hızlı bir ivme kazanarak 2018 yılı itibariyle 87'ye ulaşmıştır. Bu gelişmeler, bir yandan 2000'li yıllarda YÖK'ün teşviğinin, diğer yandan kadın sorunlarının ve bu sorunlara karşı çözüm arayışlarının artmasının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu merkezlerin yayılması olumlu bir gelişme olarak algılanmaktadır; ancak, bu araştırma merkezlerinin ne derecede aktif oldukları, web sitelerini ne ölçüde güncel tuttukları ve hangi faaliyetleri içerdikleri ile sahip oldukları logoların ne anlamlara gelebileceğine ilişkin çalışmalar mevcut değildir. Bu araştırma, literatürdeki bu boşluğu doldurmayı hedefleyerek, bu merkezlerin web sitelerini Aralık 2016'dan Ocak 2018'e kadar üç zaman dilimini içerecek şekilde sistematik olarak incelemiştir. Bu bağlamda 87 kadın araştırmaları merkezinden 81'inin web sitesinin olduğu; fakat bu web sitelerinin her zaman aktif olmadığı tespit edilmiştir. Merkezlerin 36'sının logosu bulunmakta ve logolarda en çok mor renk kullanılmakla beraber, kadın yüzü yüzü ve kadın vücudu gibi semboller de kullanılmaktadır. Bir web sitesine sahip olan merkezlerin yarıdan fazlasının, bu web sitelerini aktif olarak kullanmadığı görülmüştür. Web sitesinde en çok paylaşılan faaliyetler arasında seminer, panel, söyleşi gibi toplantılar ile sosyal ve kültürel etkinlikler yer almaktadır.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/387242
https://hdl.handle.net/20.500.11851/3727
http://www.yuksekogretim.org/ozet_2019002005.asp
ISSN: 2146-796X
Appears in Collections:Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü / Department of Political Science and International Relations
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

100
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.