Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3754
Title: Dijital Ortamda Örnek Bir Gönüllülük Projesi: Türkiye’nin İhtiyaç Haritası’nda Gençlerin Görünümüne Yönelik Bir Değerlendirme
Other Titles: A Leading Volunteering Project in Digital Medium: An Evaluation on the Position of Youth in Turkey’s Needs Map
Authors: Karababak, Zaliha İnci
Sezgin, Ayşe Aslı
Keywords: Volunteering
Technology-Supported Volunteering
Youth
Needs Map
Gönüllülük
Çevrimiçi Gönüllülük
Gençlik
İhtiyaç Haritası
Issue Date: Dec-2019
Publisher: Republic of Turkey Ministry of Youth and Sports
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı
Abstract: This research aims to evaluate volunteering within the frame of concepts of conscious societyconscious citizen, which have been frequently encountered in recent years due to various factors. In Turkey, just as in the whole world, the individuals who now are freed from impediments of place and time in digital environment thanks to the technological innovations in particular, have developed new types of communication and interaction, which led to pleasing developments for volunteering on a social level. The Needs Map Project can be considered as an important project that can be evaluated within this scope and spreads volunteering more. The target audience of the project, which connects digital communication technologies with needers and supporters, includes various segments of the society. In this research, it is aimed to thoroughly evaluate the voluntary aid provided by the Needs Map Project to the youth. The youth who are in need, their needs according to the regions they live, the supporters and their characteristics will be analysed with the method of case study. As a result of this study, it was made a general assessment of youth’s position in Turkey’s Needs Map
Bu çalışmada, son yıllarda farklı etkenlere bağlı olarak sıkça karşılaşılan bilinçli toplum-bilinçli vatandaş kavramları çerçevesinde gönüllülük yaklaşımına ilişkin bir değerlendirme yapılmak istenmiştir. Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de özellikle teknolojik gelişmelere bağlı olarak dijital ortamda zaman ve mekân engelinden kurtulan bireyin, bu yeni ortamlarda geliştirdiği iletişim ve etkileşim, gönüllülük çalışmalarında da toplumsal anlamda memnuniyet verici gelişmeleri beraberinde getirmiştir. İhtiyaç Haritası Projesi de bu kapsamda değerlendirilebilecek, toplumsal anlamda gönüllülüğü geniş bir alana yayan önemli bir proje olarak nitelenebilir. Özellikle dijital iletişim teknolojileriyle farklı ihtiyaç sahiplerini, destekçileri ile buluşturan projenin hedef kitlesi de toplumun farklı kesimlerinden oluşmaktadır. Çalışmada, örnek olay incelemesi yöntemiyle İhtiyaç Haritası Projesi’nin gençlere yönelik gönüllü olarak gerçekleştirdiği yardımların farklı açılardan değerlendirilmesi amaçlanmıştır. İhtiyaç sahibi gençler, ihtiyaç konusu olan başlıklar, bölgelere göre ihtiyaçların özellikleri, destekçiler ve destekçilerin özellikleri konusunda örnek olay yöntemiyle bir inceleme yapılmıştır. Bu inceleme neticesinde Türkiye’nin ihtiyaç haritasında gençlerin konumlarına yönelik genel bir değerlendirme yapılmıştır
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3754
http://yayinlar.gsb.gov.tr/Public/Files/GAD_Ozel_Sayi.pdf
https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpNd016QXlNZz09
ISSN: 2147-8473
Appears in Collections:Görsel İletişim Tasarımı Bölümü / Department of Visual Communication Design
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

92
checked on Aug 15, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.