Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3755
Title: Selfie Aracılığıyla Yapıtın Yenidenüretimi ve Yeni Medyada Temsili
Other Titles: Reproduction of the Artwork by Means of Selfie and Its Representation in New Media
Authors: Karababak, Zaliha İnci
Keywords: Photography
Selfie
Reproduction
Intersemiotics
New Media
Museum of Selfies
Fotoğraf
Selfie
Yenidenüretim
Göstergelerarasılık
Yeni Medya
Museum of Selfies
Issue Date: 2019
Publisher: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi
Source: Karabacak, Z. İ. (2019). Selfie Aracılığıyla Yapıtın Yenidenüretimi ve Yeni Medyada Temsili. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, (48).
Abstract: The repetition of the data of various artworks -which are produced at different times with different functions in order to create a specific and an authentic structure is an innate feature of art history. For instance nowadays, we often come across the reproduction of artwork in photography through the popular photo capturing technique called selfie in new media. In this study, the relation between the photograph and the reproduced artwork is analyzed within the scope of intersemiotics and reception concepts; besides the selfies are evaluated both sociologically and technically. The symbolic values that shape the life of the receiver individual who shares selfie photographs in new media, the relation of artworks with these values, the inter-semiotic connection that shapes this process are discussed by reading Olivia Muus’s “Museum of Selfies” project that finds place in new media.
Özgül ve özgün bir yapı yaratmak adına değişik dönemlerde üretilmiş olan yapıtların verilerinin değişik işlevlerle yinelenmeleri sanat tarihine içkin bir özelliktir. Örneğin, popüler bir çekim tekniği olan selfie (özçekim) aracılığıyla fotoğrafta bir yapıtın yenidenüretimi günümüzde yeni medyada sıkça yer bulan bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, fotoğraf ile yenidenüretilen yapıt arasındaki ilişki alımlama olduğu kadar göstergelerarasılık kavramları çerçevesinde ve selfie fotoğraflar özelinde ele alınmakta ve incelenen selfie fotoğraflar hem toplumbilimsel ve hem de teknik boyutuyla değerlendirilmektedir. Yeni medyada selfie fotoğrafları paylaşan alıcı bireyin yaşamını biçimlendiren sembolik değerler, yapıtların bu değerlerle ilişkisi, bu süreci biçimlendiren göstergelerarası bağ yeni medyada yer bulan Olivia Muus’un “Museum of Selfies” projesi üzerinden göstergelerarası bir okuma yapılarak tartışılmaktadır.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3755
https://iletisimdergisi.hacibayram.edu.tr/index.php/IKAD/article/view/613
ISSN: 2147-4524
Appears in Collections:Görsel İletişim Tasarımı Bölümü / Department of Visual Communication Design
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

86
checked on Aug 8, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.