Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3759
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSezgin, Ayşe Aslı-
dc.contributor.authorKarababak, Zaliha İnci-
dc.date.accessioned2020-09-18T06:11:18Z-
dc.date.available2020-09-18T06:11:18Z-
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationSezgin, A. A., & Karabacak, Z. İ. (2016). Social stratification in the social sharing network: Advertisement texts against to conservative bourgeoisie Toplumsal paylaşım ağlarında sosyal tabakalaşma: Muhafazakâr burjuvaziye yönelik reklam metinleri. Journal of Human Sciences, 13(1), 1969-1983.en_US
dc.identifier.issn2458-9489
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/3759-
dc.identifier.urihttps://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/3742-
dc.description.abstractMaking themselves felt in various areas from political and economic changes and transformations across the world to the practices of daily life, social networks have started building a virtual culture within the network environment. Today, great social changes are observed and, maybe, one of the most important factors of this change is technology. With the changes caused by the technological development, different perspectives, values and perceptions can create and relay their own contents via social networks. The conservative bourgeoisie which can consequently be evaluated within the scope of transformations, changes and consequently innovations and as a consequence of the social stratification is addressed in terms of its representation on social networks and within the scope of Weber's social stratification theory. While the social stratification on social networks is emphasized in this evaluation, the advertisement texts used on these networks are examined based on the characteristics of the conservative bourgeoisie from a sociological perspective.en_US
dc.description.abstractDünya’da siyasi ve ekonomik değişim ve dönüşümlerin yaşanmasından, gündelik hayatın pratiklerine kadar birçok alanda etkisini hissedilir şekilde gösteren toplumsal paylaşım ağları, sanal ortamda sanal bir kültürün de inşasına başlamıştır. Sosyal anlamda büyük değişimlerin yaşandığı günümüzde bu değişimde belki de en önemli etkenlerden biri gelişen teknolojidir. Teknolojik gelişimin getirdiği değişimlerin etkisiyle farklı bakış açıları, değerler, algılar toplumsal paylaşım ağları vasıtasıyla kendi içeriklerini oluşturmakta ve bunu yansıtabilmektedir. Dönüşümler, değişimler ve nihayet yenilikler kapsamında ve sosyal tabakalaşmanın bir neticesi olarak değerlendirilebilecek muhafazakâr burjuvazi, bu çalışmada toplumsal paylaşım ağlarındaki temsili çerçevesinde ve Weber’in sosyal tabakalaşma kuramı kapsamında ele alınacaktır. Bu değerlendirmede toplumsal paylaşım ağlarındaki sosyal tabakalaşma vurgulanırken, özellikle bu ağlarda yer alan reklam metinleri sosyolojik perspektiften muhafazakâr burjuvazi hedef kitlesinin özellikleri dikkate alınarak içerik analizi yöntemiyle incelenecektir.en_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofInternational Journal of Human Sciencesen_US
dc.relation.ispartofUluslararası İnsan Bilimleri Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectConservative Bourgeoisieen_US
dc.subjectAdvertisingen_US
dc.subjectSocial Stratificationen_US
dc.subjectSocial Sharing Networksen_US
dc.subjectMuhafazakâr Burjuvazitr_TR
dc.subjectReklamtr_TR
dc.subjectSosyal Tabakalaşmatr_TR
dc.subjectToplumsal Paylaşım Ağlarıtr_TR
dc.titleToplumsal paylaşım ağlarında sosyal tabakalaşma:Muhafazakâr burjuvaziye yönelik reklam metinlerien_US
dc.title.alternativeSocial stratification in the social sharing network: Advertisement texts against to conservative bourgeoisieen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentFaculties, Faculty of Fine Arts Design and Architecture, Department of Visual Communication Designen_US
dc.departmentFakülteler, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümütr_TR
dc.identifier.volume13
dc.identifier.issue1
dc.identifier.startpage1969
dc.identifier.endpage1983
dc.authorid0000-0002-4931-556X-
dc.institutionauthorKarabacak, Zaliha İnci-
dc.identifier.doi10.14687/ijhs.v13i1-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
item.fulltextNo Fulltext-
item.grantfulltextnone-
item.openairetypeArticle-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:Görsel İletişim Tasarımı Bölümü / Department of Visual Communication Design
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

94
checked on Sep 26, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.