Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3759
Title: Toplumsal paylaşım ağlarında sosyal tabakalaşma:Muhafazakâr burjuvaziye yönelik reklam metinleri
Other Titles: Social stratification in the social sharing network: Advertisement texts against to conservative bourgeoisie
Authors: Sezgin, Ayşe Aslı
Karababak, Zaliha İnci
Keywords: Conservative Bourgeoisie
Advertising
Social Stratification
Social Sharing Networks
Muhafazakâr Burjuvazi
Reklam
Sosyal Tabakalaşma
Toplumsal Paylaşım Ağları
Issue Date: 2016
Source: Sezgin, A. A., & Karabacak, Z. İ. (2016). Social stratification in the social sharing network: Advertisement texts against to conservative bourgeoisie Toplumsal paylaşım ağlarında sosyal tabakalaşma: Muhafazakâr burjuvaziye yönelik reklam metinleri. Journal of Human Sciences, 13(1), 1969-1983.
Abstract: Making themselves felt in various areas from political and economic changes and transformations across the world to the practices of daily life, social networks have started building a virtual culture within the network environment. Today, great social changes are observed and, maybe, one of the most important factors of this change is technology. With the changes caused by the technological development, different perspectives, values and perceptions can create and relay their own contents via social networks. The conservative bourgeoisie which can consequently be evaluated within the scope of transformations, changes and consequently innovations and as a consequence of the social stratification is addressed in terms of its representation on social networks and within the scope of Weber's social stratification theory. While the social stratification on social networks is emphasized in this evaluation, the advertisement texts used on these networks are examined based on the characteristics of the conservative bourgeoisie from a sociological perspective.
Dünya’da siyasi ve ekonomik değişim ve dönüşümlerin yaşanmasından, gündelik hayatın pratiklerine kadar birçok alanda etkisini hissedilir şekilde gösteren toplumsal paylaşım ağları, sanal ortamda sanal bir kültürün de inşasına başlamıştır. Sosyal anlamda büyük değişimlerin yaşandığı günümüzde bu değişimde belki de en önemli etkenlerden biri gelişen teknolojidir. Teknolojik gelişimin getirdiği değişimlerin etkisiyle farklı bakış açıları, değerler, algılar toplumsal paylaşım ağları vasıtasıyla kendi içeriklerini oluşturmakta ve bunu yansıtabilmektedir. Dönüşümler, değişimler ve nihayet yenilikler kapsamında ve sosyal tabakalaşmanın bir neticesi olarak değerlendirilebilecek muhafazakâr burjuvazi, bu çalışmada toplumsal paylaşım ağlarındaki temsili çerçevesinde ve Weber’in sosyal tabakalaşma kuramı kapsamında ele alınacaktır. Bu değerlendirmede toplumsal paylaşım ağlarındaki sosyal tabakalaşma vurgulanırken, özellikle bu ağlarda yer alan reklam metinleri sosyolojik perspektiften muhafazakâr burjuvazi hedef kitlesinin özellikleri dikkate alınarak içerik analizi yöntemiyle incelenecektir.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3759
https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/3742
ISSN: 2458-9489
Appears in Collections:Görsel İletişim Tasarımı Bölümü / Department of Visual Communication Design

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

108
checked on Nov 21, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.