Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3763
Title: Mimarlık Bölümü Birinci Sınıf Öğrencilerinin Görsel-Mekânsal Becerileri Üzerine Bir Araştırma
Other Titles: A Research On The Visuospatial Skills Of First Year Architecture Students
Authors: Acar, Aktan
Soysal Acar, A. Şebnem
Ünver, Elif
Keywords: Architectural education
visuospatial skills
art training
Raven Standard Progressive Matrices
Mimarlık eğitimi
görsel mekânsal beceriler
sanat eğitimi
Raven Standart İlerlemeli Matrisleri
Issue Date: 2019
Publisher: Middle East Technical University
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Source: Acar, A., Soysal Acar, A. Ş., & Ünver, E. (2019). Mimarlık Bölümü Birinci Sınıf Öğrencilerinin Görsel-Mekânsal Becerileri Üzerine Bir Araştırma. METU Journal of the Faculty of Architecture, 36(2).
Abstract: Spatial cognition and skills are of critical importance for architecture. During their education, architecture students are expected to use and develop visuospatial skills to generate/construct, retain, rotate, and manipulate space mentally and physically through physical and digital representations. This study was designed and conducted to fill the gap in researches on the first-year architecture students' spatial skill evaluated by means of neuropsychological tests. The goal of the study was to investigate the potential connections between the first architecture students' visuospatial skills and art training or education prior to the university education. 128 students participated to the research voluntarily. For visuospatial skills Raven Standard Progressive Matrices (RSPM) test was administrated. The findings demonstrated that first year architecture students' performances on neuropsychological tests assessing visuospatial skills were compatible with the norm scores and their cognitive development level. Participants with art training prior to university performed better in RSPM total, and RSPM subtest E. The results supported the previous studies claiming that art training and/or education have a positive impact on spatial cognition and visuospatial skills.
Mimarlık eğitimi öğrencilerin görsel-mekânsal becerileri ve yetkinlikleri ile doğrudan ilişkilidir. Eğitimleri boyunca öğrencilerden mekânı zihinsel ve fiziksel olarak kurabilmek, düzenleyebilmek, döndürebilmek ve dönüştürebilmek için görsel-mekânsal becerilerini kullanmaları ve geliştirmeleri beklenmektedir. Bu çalışma mimarlık birinci sınıf öğrencilerinin, yükseköğrenim öncesinde aldıkları sanat eğitimi ile görsel-mekânsal becerileri arasındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla yapılmıştır. Görsel-mekânsal beceri düzeyinin belirlenmesi için nöropsikolojik araçlar kullanılmış ve psikometrik değerlendirme yapılmıştır. Çalışmada genel zekânın en iyi yordayıcıları arasında yer alan nöropsikolojik testlerden Raven Standart İlerlemeli Matrisler Testi (RSİM) kullanılmıştır. Çalışmaya 128 gönüllü öğrenci katılmıştır. Bulgular öğrencilerin nöropsikolojik değerlendirme sonuçlarının norm puanlarla ve bilişsel gelişim seviyeleri ile uyumlu olduğunu göstermektedir. Yükseköğrenim öncesi sanat eğitimi almış katılımcıların RSİM toplam ve RSİM E alttesti sonuçlarının sanat eğitimi almamış öğrencilerden daha yüksek olduğu belirlendi. Çalışmanın bulguları sanat eğitiminin uzay biliş ve görsel-mekânsal becerilere olumlu katkısını ortaya koyan diğer çalışmaları desteklemektedir.
URI: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/articles/metujfa2019210.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.11851/3763
ISSN: 0258-5316
Appears in Collections:Mimarlık Bölümü / Department of Architecture
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

SCOPUSTM   
Citations

1
checked on Sep 23, 2022

WEB OF SCIENCETM
Citations

1
checked on Sep 24, 2022

Page view(s)

112
checked on Nov 28, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.