Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3766
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorCeylan, Batur Suzan-
dc.date.accessioned2020-09-18T06:22:46Z-
dc.date.available2020-09-18T06:22:46Z-
dc.date.issued2019-12
dc.identifier.citationCeylan-Batur, S. Ödül ve Bedel Bölüşümüne İlişkin Haklılık Algılarında Katkı Türü ve İç-Grup Üyeliğinin Etkisi.en_US
dc.identifier.issn1301-9961
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/334970-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/3766-
dc.identifier.urihttps://www.psikolog.org.tr/tr/yayinlar/dergiler/1031828/tpy1301996120190314m000013.pdf-
dc.description.abstractThe present study was designed to examine the effect of effort/ability based contributions and in-group membership on the perceived fairness of positive and negative outcomes. Participants read a vignette about two target persons (one of them being an in-group member and the other an out-group member) working on a joint project. These co-workers’ inputs were manipulated in such a way that one of them contributed more with either a higher ability or more effort to the accomplishment of the project. Their outputs were also manipulated to have either positive (reward) or negative (cost) outcomes. Participants (160 university students) were asked to allocate reward in positive condition and cost in negative condition among co-workers in the vignette. Then, they were asked to rate the degree of fairness of the distribution of equal outcomes. The results revealed that when the contribution type is effort, participants allocated both the rewards and the costs according to equity norm. When the contribution type is ability, participants allocated costs equally. However, when the target person who contributed more with a higher ability is in-group member, the reward is distributed proportionally; while the person is out-group member, the reward is equally distributed. The equal distribution is judged to be fairer by the participants when the contribution type is ability rather than effort; when the outcome is cost rather than reward; and when the person who contributed more is out-group member rather than in-group member.en_US
dc.description.abstractBu araştırma ödül ve bedel bölüşümüne ilişkin haklılık algılarında katkı türü ve iç-grup üyeliğinin etkisini incelemek amacıyla yürütülmüştür. Çalışmada veri toplama aracı olarak yetenek/çaba, ödül/bedel, iç-grup/dış-grup değişkenlerinin değişimlenmeleriyle oluşturulan deneysel koşulları temsil eden sekiz öykü kullanılmıştır. Öykülerde, yarışmaya katılmak üzere ortak proje yürüten iki kişiden biri iç-grup, diğeri dış-grup üyesi olup, yeteneği ya da çabasıyla sonuca daha az ya da daha fazla katkıda bulunmaktadır. Bu çalışmada üniversite öğrencisi 160 katılımcıya, başarı koşulunda ödülü, başarısızlık koşulunda bedeli nasıl paylaştıracakları sorulmuştur. Ayrıca kendilerine sunulan eşit derecede ödül ya da bedel paylaştırma önerisini ne ölçüde adil bulduklarını değerlendirmeleri istenmiştir. Analiz sonuçları, çaba söz konusu olduğunda ödül ve bedelin iç-grup dış-grup ayrımı yapılmadan katkıya göre dağıtıldığını göstermiştir. Yetenek söz konusu olduğunda ise bedelin her iki gruba da eşit dağıtıldığı gözlenmiştir. Ancak katılımcılar, daha çok yetenekli olan iç-grup üyesi olduğunda ödülün katkıya göre, dış-grup üyesi olduğunda ise eşit dağıtılmasını tercih etmişlerdir. Katılımcılar, eşit pay dağıtımını, bedelin söz konusu olduğu durumda ödüle; yetenek söz konusu olduğunda çabaya; daha çok katkı gösteren dış-grup üyesi olduğunda iç-grup üyesine kıyasla daha adil algılamışlardır.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherTürk Psikologlar Derneğitr_TR
dc.relation.ispartofTurkish Psychological Articlesen_US
dc.relation.ispartofTürk Psikoloji Yazılarıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDistributive justiceen_US
dc.subjectresource allocationen_US
dc.subjectoutcome fairnessen_US
dc.subjectequalityen_US
dc.subjectequityen_US
dc.subjectin-group biasen_US
dc.subjectBölüşümsel adalettr_TR
dc.subjectkaynak dağıtımıtr_TR
dc.subjectödül-bedel haklılığıtr_TR
dc.subjecteşitliktr_TR
dc.subjecthakçalıktr_TR
dc.subjectiç-grup yanlılığıtr_TR
dc.titleÖdül ve Bedel Bölüşümüne İlişkin Haklılık Algılarında Katkı Türü ve İç-Grup Üyeliğinin Etkisien_US
dc.title.alternativeThe Effect of Effort/Ability Based Contributions and In-group Membership on the Perceived Fairness of Positive and Negative Outcomesen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentFaculties, Faculty of Science and Literature, Department of Psychologyen_US
dc.departmentFakülteler, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümütr_TR
dc.identifier.volume22
dc.identifier.issue44
dc.identifier.startpage80
dc.identifier.endpage90
dc.authorid0000-0003-2073-7598-
dc.institutionauthorCeylan-Batur, Suzan-
dc.identifier.doi10.31828/tpy1301996120190314m000013-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
local.message.claim2022-12-09T15:24:32.737+0300|||rp00122|||submit_approve|||dc_contributor_author|||None*
local.message.claim2022-12-09T15:24:37.002+0300|||rp00122|||submit_approve|||dc_contributor_author|||None*
local.message.claim2022-12-09T15:24:37.002+0300|||rp00122|||submit_approve|||dc_contributor_author|||None*
dc.identifier.trdizinidTXpNME9UY3dNQT09-
dc.identifier.trdizinid334970en_US
item.grantfulltextnone-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextNo Fulltext-
item.openairetypeArticle-
crisitem.author.dept07.04. Department of Psychology-
Appears in Collections:Psikoloji Bölümü / Department of Psychology
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

64
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.