Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3767
Title: Honor Scale: A Study for Reliability and Validity
Other Titles: Onur Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Authors: Ceylan, Batur Suzan
Sakallı, Uğurlu Nuray
Keywords: Honor
honor culture
honor scale
reliability
validity
Onur
onur kültürü
onur ölçeği
güvenirlik
geçerlik
Issue Date: Dec-2019
Publisher: Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü
Source: Ceylan-Batur, S., & Uğurlu, N. S. (2019). Honor Scale: A Study for Reliability and Validity.
Abstract: The purpose of the study was to adapt the Honor Scale (HS), which is composed of four different honor codes including feminine honor, masculine honor, family honor, and moral integrity (Rodriguez Mosquera, Manstead, & Fischer, 2002b) by adding culture-congruent items, and examine the reliability and validity of the emerging scale. In line with this purpose, three studies were conducted. Study 1 (N = 57; Mage = 33.46, SDage = 15.53) was carried out to acquire additional culture-congruent items, which was used in the Study 2 (N = 422; Mage = 28.84, SDage = 6.84) on the purpose of assessing the reliability and validity of HS. Moreover, Study 3 (N = 818; Mage = 21.30, SDage = 2.15) was conducted to evaluate the generalizability of the Study 2, by using only the original HS items. The exploratory and confirmatory factor analyses suggested a three-factor solution for the scale (feminine honor, masculine honor, and moral integrity). Cronbach?s alpha coefficients for the scale was .94 (Study 2) and .90 (Study 3); and ranged from .82 to .92 (Study 2) and .85 to .88 (Study 3) for the subscales. In conclusion, the results of the psychometric analyses show that the Turkish version of HS is a reliable and valid measurement tool for the studies relevant to this topic.
Bu çalışmanın amacı, kadınlık, erkeklik, aile ve ahlaki bütünlük olmak üzere dört onur kodundan oluşan Onur Ölçeği’ni (Rodriguez Mosquera, Manstead ve Fischer, 2002b) kültüre uygun yeni maddeler ekleyerek Türkçe’ye uyarlamak ve oluşan ölçeğin geçerlik ve güvenirlik bulgularını incelemektir. Bu amaçla üç farklı çalışma yapılmıştır. Mevcut kültüre uygun yeni maddeler eklemek amacıyla 1. Çalışma (N = 57; Ort.yaş = 33.46, S = 15.53), yeni maddelerin eklendiği ölçeğin geçerlik ve güvenirliğini test etmek için 2. Çalışma (N = 422; Ort.yaş = 28.84, S = 6.84) yapılmıştır. Ayrıca, bu çalışmadan çıkan sonuçların genellenebilirliğini anlamak amacıyla, sadece orijinal maddelerin kullanıldığı 3. Çalışma (N = 818; Ort.yaş = 21.30, S = 2.15) yapılmıştır. Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi bulguları, üç faktörlü bir yapıya (kadınlık, erkeklik ve ahlaki bütünlük) işaret etmektedir. Ölçeğin iç tutarlık katsayısının ? = .94 (2. Çalışma), ? = .90 (3. Çalışma), ölçeğin alt faktörleri için ? = .82 ve ? = .92 (2. Çalışma) ve ? = .85 ve ? = .88 (3. Çalışma) arasında değiştiği bulunmuştur. Sonuç olarak, psikometrik özelliklere dair bulgular ölçeğin Türkçe formunun konu ile ilgili yapılacak araştırmalarda kullanılabilecek düzeyde geçerlik ve güvenirliğe sahip olduğunu göstermektedir.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/381038
https://hdl.handle.net/20.500.11851/3767
http://www.nesnedergisi.com/makale/pdf/1539607970.pdf
ISSN: 2147-6489
Appears in Collections:Psikoloji Bölümü / Department of Psychology
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HonorScale.pdf419.85 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

66
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

28
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.