Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3777
Title: İmparatorluk Filistin Ortodoks Cemiyeti Ve 1882-1914 Yıllarında Filistin Ve Suriye’de Rus Şarkiyatçılar
Other Titles: Imperial Orthodox Palestine Society and Russian Orientalists in Syria and Palestine between 1882-1914
Authors: Üre, Pınar
Keywords: Orientalism
Palestine
Syria
Russian Empire
Jerusalem
Arab nationalism
Şarkiyatçılık
Filistin
Suriye
Rusya İmparatorluğu
Kudüs
Arap milliyetçiliği
Issue Date: 2019
Publisher: Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
Source: Üre, P . (2019). İmparatorluk Filistin Ortodoks Cemiyeti Ve 1882-1914 Yıllarında Filistin Ve Suriye’de Rus Şarkiyatçılar. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları (HÜTAD) , (30) , 79-98 . DOI: 10.20427/turkiyat.382945
Abstract: This article examines the scientific and educational activities of the Imperial Orthodox Palestine Society. established by the Russian Empire in Jerusalem, in 1882. It follows these activities from its foundation up to the outbreak of the First World War by looking at its two periodicals, Palestinskii Sbornik and Soobshcheniia Imperatorskogo Pravoslavnogo Palestinskogo Obshchestva. On the one hand, the article addresses the relationship between scientific, cultural, and educational activities and Russian policy in this region. On the other hand, it discusses the limits of Russian influence in Syria and Palestine on the eve of the First World War. It also deals with the impact of the Russian cultural presence in Syria and Palestine on local politics and ethnic rivalries in this region. In conclusion, the article elaborates what contribution the Society’s scientific and cultural activities and their political outcomes can make on modernday discussions about Orientalism.
Bu makalede, Rusya İmparatorluğu tarafından 1882 yılında Kudüs’te kurulan İmparatorluk Filistin Ortodoks Cemiyeti’nin kuruluşundan Birinci Dünya Savaşı’na kadar olan bilim ve eğitim faaliyetleri, cemiyetin iki süreli yayını olan Palestinskiy Sbornik ve Soobşçeniya İmperatorskogo Pravoslavnogo Palestinskogo Obşçestva üzerinden değerlendirilecektir. Bir yandan bilim, kültür ve eğitim faaliyetlerinin Rusya’nın bu bölgedeki politikasıyla ilişkisi irdelenecek, diğer yandan Birinci Dünya Savaşı öncesinde Rusya’nın Suriye ve Filistin’deki etkisinin sınırları tartışılacaktır. Ayrıca, Rusya’nın Filistin ve Suriye’deki kültürel varlığının bölgedeki yerel siyasete ve etnik gruplar arası rekabete etkisi ele alınacaktır. Sonuç olarak, söz konusu cemiyetin yürüttüğü bilimsel ve kültürel çalışmaların ve bu çalışmaların politik etkilerinin günümüzde Şarkiyatçılık üzerine yapılan tartışmalara ne katabileceği üzerinde durulacaktır.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/322987
https://hdl.handle.net/20.500.11851/3777
https://doi.org/10.20427/turkiyat.382945
ISSN: 1305-5992
Appears in Collections:Tarih Bölümü / Department of History
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

118
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.