Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3800
Title: Comparison of Higher-Order Aberrations After Single-Step Transepithelial and Conventional Alcohol-Assisted Photorefractive Keratectomy
Other Titles: Transepitelyal ve Konvansiyonel Alkol Destekli Fotorefraktif Keratektomi Sonrası Yüksek Sıralı Aberasyonların Karşılaştırılması
Authors: Özülken, Kemal
Çağrı, İlhan
305548
Keywords: Transepithelial photorefractive keratectomy
alcohol-assisted photorefractive keratectomy
asphericity
higher-order aberration
PRK
Transepitelyal fotorefraktif keratektomi
alkol yardımlı fotorefraktif keratektomi
asferisite
yüksek sıralı aberasyon
Issue Date: Jun-2020
Publisher: Turkish Ophthalmological Association
Türk Oftalmoloji Derneği
Source: Özülken, K., & İlhan, Ç. (2020). Comparison of Higher-Order Aberrations After Single-Step Transepithelial and Conventional Alcohol-Assisted Photorefractive Keratectomy. Turkish Journal of Ophthalmology, 50(3), 127.
Abstract: Objectives: To compare the asphericity and higher-order aberration (HOA) outcomes of single-step transepithelial photorefractive keratectomy (tPRK) and conventional alcohol-assisted PRK (aaPRK) in patients with myopia and myopic astigmatism. Materials and Methods: Of the 108 eyes of 54 patients enrolled in the study, tPRK was performed on 54 (50%) eyes and aaPRK was performed on 54 (50%) eyes. The following parameters were compared: corrected distance visual acuity (CDVA), spherical equivalent (SE), flat and steep keratometry, intraocular pressure, central corneal thickness, asphericity, and HOAs including horizontal and vertical coma, horizontal and vertical trefoil, spherical aberration, second-order vertical coma, and aberration coefficient. Results: The demographic and baseline characteristics were similar between the two groups (p>0.05, for all). The aberration coefficient value was significantly lower in patients treated with aaPRK compared to patients treated with tPRK at postoperative 3 months, 6 months, and 1 year (p=0.022, p=0.019, and p=0.017, respectively). Differences in the other variables were statistically insignificant (p>0.05 for all). Conclusion: Both tPRK and aaPRK procedures obtain similar postoperative CDVA, SE, asphericity, and HOA outcomes, except the aberration coefficient value.
Amaç: Miyop ve miyopik astigmatizmalı hastalarda tek aşamalı transepitelyal fotorefraktif keratektomi (tFRK) ve konvansiyonel alkol yardımlı FRK (aFRK) sonrası asferiklik ve yüksek sıralı aberasyon (YSA) sonuçlarını karşılaştırmak. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 54 hastanın 108 gözü dahil edildi. Elli dört (%50) göze tFRK, 54 (%50) göze aFRK uygulandı. Aşağıdaki parametreler karşılaştırıldı: En iyi düzeltilmiş görme keskinliği (EİDGK), sferik eşdeğer (SE), düz ve dik keratometri, göz içi basıncı, merkezi kornea kalınlığı, asferiklik ve horizontal ve vertikal koma, horizontal ve vertikal trefoil, sferik aberasyon, ikinci sıra vertikal koma ve aberasyon katsayısı. Bulgular: Demografik ve başlangıç klinik özellikler iki grup arasında benzerdi (hepsi için p>0,05). Aberasyon katsayısı değeri, aFRK ile tedavi edilen hastalarda ameliyat sonrası 3. ayda, 6. ayda ve 1. yılda tFRK ile tedavi edilen hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu (sırasıyla p=0,022, p=0,019 ve p=0,017). Diğer değişkenler istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0,05, hepsi için). Sonuç:Hem tFRK hem aFRK prosedürleri ile, aberasyon katsayısı değeri hariç, benzer postoperatif EİDGK, SE, asferiklik ve YSA sonuçları elde edilmektedir.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/372312
http://www.oftalmoloji.org/archives/archive-detail/article-preview/comparison-of-higher-order-aberrations-after-singl/39753
https://hdl.handle.net/20.500.11851/3800
ISSN: 1300-0659
Appears in Collections:Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Department of Surgical Sciences
PubMed İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / PubMed Indexed Publications Collection
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Comparisonof.pdf197.06 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations

2
checked on Sep 24, 2022

Page view(s)

20
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

4
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.