Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3805
Title: Ağız Mukozası Epitelinde Psödoepitelyomatöz Hiperplazi
Other Titles: Pseudoepitheliomatous Hyperplasia in Oral Mucosa Epithelium
Authors: Kahraman, Devrim
Günhan, Ömer
Keywords: pseudoepitheliomatous hyperplasia
pseudocarcinomatous change
oral mucosa
psödoepitelyomatöz hiperplazi
psödokarsinomatöz değişiklik
ağız mukozası
Issue Date: 2019
Publisher: Duzce University Faculty of Medicine
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi
Source: Günhan, Ö., & Kahraman, D. (2019). Ağız Mukozası Epitelinde Psödoepitelyomatöz Hiperplazi. Duzce Medical Journal, 21(3).
Abstract: Squamous epithelium covering the oral mucosa is open to a variety of irritations and may show aberrant reactive proliferations. These changes may create an abnormal clinical mass and histologically mimic neoplastic lesions. These reactions are called pseudoepitheliomatous hyperplasia or pseudocarcinomatous change. Exaggerated abnormal reactive changes may cause misdiagnosis of oral cancer in the mouth by inexperienced persons in oral pathology. On the other hand, due to histological similarities, also oral cancers may underdiagnosed wrongly as reactive lesions and lead to delays in cancer diagnosis and treatment. In this article, the causes of pseudoepitheliomatous hyperplasia and related specific diseases will be discussed. Additionally, the differential diagnosis of oral cancers from reactive lesions will be covered. The well knowing of the clinical features and a careful histological evaluation will prevent undesirable problems in the future. The information of the article is more useful for the pathologists; however, it will be helpful for the clinicians to know the problems and difficulties in the accurate diagnostic process.
Ağız mukozasını örten çok katlı yassı epitel irritasyonlara açıktır ve anormal reaktif proliferasyonlar gösterebilir. Bu değişiklikler anormal bir klinik kitle yaratabilir ve histolojik olarak neoplastik lezyonları taklit edebilir. Bu reaksiyonlar psödoepitelyomatöz hiperplazi veya psödokarsinomatöz değişiklik olarak adlandırılmaktadır. Epitelin rejeneratif amaçla gösterdiği bu tür anormal proliferasyonlar oral patolojide deneyimsiz hekimlerin yanlışlıkla ağız kanseri tanısı koymalarına neden olabilir. Diğer yandan histolojik benzerliklerden dolayı oral kanserler de reaktif lezyon olarak yanlış tanı alabilirler ve bu da hastaların doğru tedavi almalarında gecikmelere neden olacaktır. Bu makalede ağız ve çevre dokularında psödoepitelyomatöz hiperplaziye yol açabilen nedenlere ve ilişkili olduğu spesifik hastalıklara değinilecektir. Aynı zamanda bu lezyonun morfolojik özellikleri ile histolojik benzerlik gösterebilen oral kanserlerle ayırıcı tanısı işlenecektir. Klinik özelliklerin iyi bilinmesi ve histolojik bulguların dikkatli değerlendirilmesi ileride gelişebilecek istenmeyen sorunları önleyecektir. Bu yazıda verilen bilgiler daha çok patologların kullanımına yönelik olmakla birlikte, klinisyenlerin de tanı sürecindeki sorunları ve güçlükleri bilmeleri doğru tanıyı koymada yol gösterici olacaktır.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3805
https://doi.org/10.18678/dtfd.662776
ISSN: 1307-671X
Appears in Collections:Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Department of Surgical Sciences
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AgızMukozası.pdfArticle file1.07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

224
checked on May 29, 2023

Download(s)

48
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.