Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3972
Title: Effects of genotype on the biomechanical parameters and composition of bone in the laying hen embryos
Other Titles: Yumurtacı tavuk embriyolarında genotipin kemik biyomekanik özellikleri ve bileşimine etkileri
Authors: Erbay Elibol, Fatma Kübra
Onbaşılar, Esin Ebru
Karakan, Tuğba
Taban, Süleyman
Demir, Teyfik
Keywords: Bone
embryo
genotype
laying hen
Embriyo
genotip
kemik
yumurtacı tavuk
Issue Date: 2021
Publisher: Ankara Üniversitesi
Source: ELİBOL, F. K. E., ONBAŞILAR, E. E. E., KARAKAN, T., TABAN, S., & DEMİR, T. (2020). Effects of genotype on the biomechanical parameters and composition of bone in the laying hen embryos. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi.
Abstract: Bone problems are highly prevalent in laying hens. These problems affect the welfare, production and economic losses. Bone development begins in the embryonic period, and if the skeletal system develops well at that time, the subsequent production period can be affected positively. The present experiment aimed to investigate the effect of genotype on biomechanical parameters and composition of bone in the laying hen embryos. For this purpose, 360 fertilized eggs were obtained from two brown (Atak-S and Brown Nick) and two white (Atabey and Nick) layer breeders and incubated. Metatarsus, tibia and femur properties were examined on the embryonic d 19 and 21. Results showed that genotype played an important role in determining the biomechanical properties and mineral composition of the metatarsus, tibia and femur in the embryonic period. Examined bone characteristics improved with embryonic age. The least mineralization was observed in the metatarsus bone. In conclusion, bone properties were influenced from the genotype. However these differences were not related with laying hens being white or brown. The effect of the interaction between genotype and embryonic age on the bone properties should be considered.
Yumurtacı tavuklarda kemik sorunları oldukça yaygındır. Bu sorunlar refahı, üretimi ve ekonomik kayıpları etkiler. Kemik gelişimi embriyonik dönemde başladığından bu dönemde iskelet sistemi iyi gelişirse, sonraki üretim periyodu olumlu yönde etkilenebilir. Bu çalışmada genotipin yumurtacı tavuk embriyolarında kemiğin biyomekanik özellikleri ve bileşimine etkisini incelemek amaçlanmıştır. Bu amaçla iki kahverengi (Atak-S ve Kahverengi Nick) ve iki beyaz (Atabey ve Nick) yumurtacı damızlıklardan elde edilen 360 adet döllü yumurta toplanmış ve inkübe edilmiştir. Embiyonik dönemin 19 ve 21. günlerinde metatarsus, tibia ve femur özellikleri incelenmiştir. Sonuçlar, embriyonik dönemde genotipin metatarsus, tibia ve femurun biyomekanik özellikleri ve mineral bileşiminde önemli bir rol oynadığını göstermiştir. Embriyonik yaşın artmasıyla incelenen kemik özellikleri iyileşmiştir. En az minerilizasyon metatarsus kemiğinde gözlenmiştir. Sonuç olarak, kemik özellikleri genotipten etkilenmiştir. Fakat bu farklılıklar beyaz veya kahverengi yumurtacı tavuk olmasıyla ilişkili değildir. Genotip ve embriyonik yaş arasındaki etkileşimin kemik özellikleri üzerindeki etkisi dikkate alınmalıdır.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/428329
https://hdl.handle.net/20.500.11851/3972
https://doi.org/10.33988/auvfd.690049
ISSN: 1308-2817
Appears in Collections:Biyomedikal Mühendisliği Bölümü / Department of Biomedical Engineering
Makine Mühendisliği Bölümü / Department of Mechanical Engineering
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

96
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.