Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3994
Title: Refraktif Cerrahide Güncel Yaklaşımlar
Other Titles: Current Approaches in Refractive Surgery
Authors: Özülken, Kemal
Mumcuoğlu, Tarkan
Keywords: Refractive surgery
Phakic IOL implantation
LASIK
SMILE
Refractive lens exchange
Refraktif cerrahi
Fakik İOL implantasyonu
Refraktif lens değişimi
Issue Date: 2019
Publisher: Gazi Eye Foundation
Gazi Göz Vakfı
Source: ÖZÜLKEN, K., & MUMCUOĞLU, T. (2019). Refraktif Cerrahide Güncel Yaklaşımlar. Glokom-Katarakt, 14(4).
Abstract: At the most basic level, refractive surgery is any eye surgery performed to improve the refractive error of the eye or to eliminate the patient\'s dependence on glasses or contact lenses and is one of the most common \"cosmetic\" procedures applied worldwide. For many clinicians, refractive surgery usually refers to laser in-situ keratomileusis (LASIK), the most common refractive procedure. However, refractive surgery also includes surface ablation, refractive lens exchange (RLE) and phakic intraocular lens implantation. Laser refractive surgical procedures (such as LASIK, photorefractive keratectomy) are defi ned as highly safe surgeries that provide excellent visual results for patients with low to moderate refractive errors. With the recently developed small incision lenticle extraction (SMILE), the refractive stromal lenticle formed by femtosecond laser can be removed from a small corneal incision to obtain the desired refractive correction. In laser refractive surgical procedures, it has been shown that it is possible to obtain more perfect results with customized treatments such as topography, wavefront guided ablations. Surgical procedures such as phakic intraocular lens implants and refractive lens exchange are also provided by today\'s technology to treat the wider range of refraction defects. While refractive surgery continues to evolve, the long-term results of innovations need to be proven.
Refraktif cerrahi, gözün refraksiyon kusurunu iyileştirmek veya hastanın gözlük ya da kontakt lenslere olan bağımlılığını ortadan kaldırmak için uygulanan göz ameliyatıdır ve dünya çapında uygulanan en yaygın \"kozmetik\" prosedürlerden biridir. Birçok klinisyen için, refraktif cerrahi genellikle en sık yapılan refraktif işlem olan laser in-situ keratomileusis (LASİK) anlamına gelir. Fakat refraktif cerrahi ayrıca yüzey ablasyonu, refraktif lens değişimi (RLD) ve fakik göz içi lens implantasyonu gibi daha birçok cerrahi işlemi de kapsamaktadır. Lazer refraktif cerrahi prosedürleri (LASİK, fotorefraktif keratektomi gibi) düşük-orta dereceli refraksiyon kusurları olan hastalar için mükemmel görsel sonuçlar veren oldukça güvenli ameliyatlar olarak tanımlanmaktadır. Son zamanlarda geliştirilen küçük insizyonlu lentikül ekstraksiyonu (SMILE) yönteminde, femtosaniye lazer ile şekillendirilen refraktif stromal lentikül küçük bir korneal kesiden çıkarılarak istenilen refraktif düzeltme elde edilebilmektedir. Lazer refraktif cerrahi prosedürlerinde topografi , wavefront kılavuzlu tedaviler gibi özelleştirilmiş tedaviler ile daha mükemmel sonuçlar elde etmenin mümkün olduğu gösterilmiştir. Daha geniş aralıklardaki refraksiyon kusurlarının tedavisini gerçekleştirmek üzere fakik göziçi lens implantları ve refraktif lens değişimi gibi cerrahi prosedürler de günümüz teknolojisi ile sağlanmaktadır. Refraktif cerrahi gelişmeye devam etmekle birlikte bulunan yeniliklerin uzun vadeli sonuçları da bilimsel çalışmalarla kanıtlanması gerekmektedir.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/368507
https://hdl.handle.net/20.500.11851/3994
http://www.glaucomacataractjournal.com/abstract.php?lang=tr&id=838
ISSN: 1305-9173
Appears in Collections:Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Department of Surgical Sciences
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

18
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.