Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/4010
Title: SARS-CoV-2 (COVID-19) Sonrası Pulmoner Rehabilitasyon Prensipleri: Akut ve Subakut Sürecin Yönetimi İçin Rehber
Other Titles: Pulmonary Rehabilitation Principles After SARS-CoV-2 (COVID-19): A Guideline for the Management of Acute and Subacute Course
Authors: Aytür, Yeşim Kurtaiş
Köseoğlu, Belma Füsun
Taşkıran, Özlem Özyemişçi
Gökkaya, Nilüfer Kutay Ordu
Delialioğlu, Sibel Ünsal
Tur, Birkan Sonel
Sarıkaya, Selda
Şirzai, Hülya
Tiftik, Tülay Tekdemir
Alemdaroğlu, Ebru
Ayhan, F. Figen
Çakıt, Burcu Duyur
Genç, Aysun
Gündoğdu, İbrahim
Güzel, Rengin
Kabayel, Derya Demirbağ
Kaya, Başak Bilir
Öken, Öznur
Özdemir, Hande
Soyupek, Ferya
Tıkız, Canan
Keywords: COVID-19
acute respiratory distress syndrome
pulmonary rehabilitation
guideline
akut solunum sıkıntısı sendromu
pulmoner rehabilitasyon
rehber
Issue Date: 2020
Publisher: Turkey Association of Physical Medicine and Rehabilitation Specialist Physicians
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği
Source: AYTÜR, Y. K., KÖSEOĞLU, B. F., TAŞKIRAN, Ö. Ö., GÖKKAYA, N. K. O., DELİALİOĞLU, S. Ü., TUR, B. S., ... & TIKIZ, C. SARS-CoV-2 (COVID-19) Sonrası Pulmoner Rehabilitasyon Prensipleri: Akut ve Subakut Sürecin Yönetimi İçin Rehber Pulmonary Rehabilitation Principles After SARS-CoV-2 (COVID-19): A Guideline for the Management of Acute and Subacute Course.
Abstract: Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is a contagious infection disease, which may cause respiratory, physical, psycological and generalised systemic dysfunction. The severity of disease ranges from an asymptomatic infection, mild illness, mild or severe pneumonia with respiratory failure, acute respiratory distress syndrome and/or death. COVID-19 affects the pulmonary system crucially. There is a lack of knowledge about the longterm outcomes of the disease and the possible sequeles and rehabilitation, as well. This clinical practice guideline includes pulmonary rehabilitation (PR) recommendations for adult COVID-19 patients and is developed in the light of the guides on the diagnosis and treatment of COVID-19 provided by World Health Organisation and Turkish Republic Ministery of Health, and recently published scientific literature, PR recommendations for COVID-19 regarding basic principles of PR. In this guideline, the contagiousness of COVID-19, recommendations on limited contact of patient with health care providers, and the evidence about possible benefits of PR were taken into consideration.
Coronavirus Hastalığı 2019 (COVID-19) solunumsal, fiziksel, psikolojik ve yaygın sistemik işlev bozukluğuna yol açabilen bulaşıcı bir hastalıktır. Hastalığın ciddiyeti asemptomatik enfeksiyondan, hafif hastalık, pnömoni, ciddi pnömoni, akut solunum sıkıntısı sendromu, solunum yetmezliği ve ölüme kadar değişebilmektedir. COVID-19 solunum sistemi önemli şekilde etkilenmektedir. Hastalığın uzun dönem sonuçları ve muhtemel sekellerine ilişkin yeterli bilgi olmadığı gibi, rehabilitasyonu konusunda da henüz kanıt yoktur. Bu klinik uygulama rehberi erişkin COVID-19 hastaları için pulmoner rehabilitasyon önerileri içermektedir ve Dünya Sağlık Örgütü ile T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan COVID-19 tanı ve tedavi rehberleri, yakın zamanlı bilimsel yayınlar, uzman görüşü olarak yayınlanan COVID-19 için pulmoner rehabilitasyon önerileri ışığında ve pulmoner rehabilitasyonun temel prensipleri doğrultusunda hazırlanmıştır Bu öneriler geliştirilirken, COVID-19’un bulaşıcılığı, sınırlı sayıda personelin hasta ile teması ilkeleri ile pulmoner rehabilitasyonun sağlayacağı yararların düzeyi göz önünde bulundurulmuştur.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/364828
https://hdl.handle.net/20.500.11851/4010
https://doi.org/10.31609/jpmrs.2020-75492
ISSN: 1309-3843
Appears in Collections:Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Department of Internal Medical Sciences
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

32
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.