Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/4082
Title: Türk Hukukunda Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Limited Şirket Müdürlerinin Hukuki Statüsü
Other Titles: The Legal Status of Executive Board Members of Joint-Stock Company and Directors of Limited Company
Authors: Civan, Orhan Ersun
121420
Keywords: Executive Board Member
Director of Limited Company
Concept of Worker
Legal Subordination
Employment Contract.
Yönetim Kurulu Üyesi
Limited Şirket Müdürü
İşçi Kavramı
Bağımlılık Unsuru
İş Sözleşmesi
Issue Date: 2020
Publisher: Çankaya Üniversitesi 
Source: Civan, O. E. (2020). Türk Hukukunda Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Limited Şirket Müdürlerinin Hukuki Statüsü. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 5(1), 711 - 747.
Abstract: Development in the economic structure effects the essential terms of labour law such as worker and employer, so it brings along to redefine these concepts. Spreading of multinational and international companies, development of relationship between controlling company and subsidiary company, gaining and controlling of company shares by one person or one group lead to review legal status of executive board members and directors of limited company. Although it is accepted by the prevailing opinion that mandate contract is concluded between parties, we can encounter with the situation which executive board members and directors of limited company can be assumed as worker when we consider the latest decisions of Court of Justice of the European Union. The important subject is what the criteria are when we determine executive board members and directors of limited company as worker and whether they can benefit from all legal rights foreseen in labour legislation.
Ekonomik düzendeki gelişmeler işçi ve işveren başta olmak üzere iş hukukunun temel kavramlarını etkilemekte ve yeniden tanımlanması gereğini beraberinde getirmektedir. Çok uluslu ve uluslararası şirketlerin yaygınlaşması, hakim şirket - bağlı şirket ilişkilerinin gelişmesi, şirket hisselerinin bir kişinin elinde bulunması vb. haller, anonim şirket yönetim kurulu üyeleri ve limited şirket müdürlerinin hukuki statüsünün gözden geçirilmesi ihtiyacını doğurmaktadır. Öğretideki hakim görüş, taraflar arasındaki ilişkinin vekalet sözleşmesine dayandığını kabul etmekteyse de, Avrupa Birliği Adalet Divanının kararları da göz önüne alındığında yönetim kurulu üyelerinin veya limited şirket müdürlerinin, kişi organ sıfatının kazanıldığı durumlarda dahi iş sözleşmesiyle çalıştıkları sonucuna ulaşılabilecektir. Önemli olan hangi hallerde yönetim kurulu üyeleri ile limited şirket müdürlerinin işçi sayılacağı ve işçi sayılmaları halinde iş mevzuatındaki tüm hükümlerden yararlanıp yararlanamayacaklarının tespitidir.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/382395
https://hdl.handle.net/20.500.11851/4082
https://www.jurix.com.tr/article/20724
ISSN: 2458-8202
Appears in Collections:Hukuk Fakültesi / Faculty of Law
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

98
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.