Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/4091
Title: Halka Açık Olmayan Anonim Şirketler ile Limited Şirketlerin Paylarını Gerçek Değerinden İhraç Etmeleri Zorunlu Mudur?
Authors: Kırca, İsmail
4153
Keywords: Non-public Joint Stock Company
Limited Liability Company
Capital Increase
Share Issue Price
Real Value
Halka Açık Olmayan Anonim Şirket
Limited Şirket
Sermaye Artırımı
Payların İhraç Bedeli
Gerçek Değer
Issue Date: 2020
Publisher: Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü-Türkiye İş Bankası A.Ş. Vakfı
Source: Kırca, İ. (2020). Halka Açık Olmayan Anonim Şirketler ile Limited Şirketlerin Paylarını Gerçek Değerinden İhraç Etmeleri Zorunlu Mudur . Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 36(1), 5-28.
Abstract: In cases which the capital is increased from external sources in joint stock and limited liability companies, determining the price of issued shares is of great importance. Because whether the price of new shares is lower than their real value, the value of the shares before the capital increase decreases. As a result, shareholders who do not exercise their preemptive right or is not able to exercise their preemptive right because it is removed or restricted, are damaged. Therefore, there is a need to examine whether issuance of new shares at a price under their real value is legitimate.
Anonim ve limited şirketlerde sermayenin dış kaynaklardan artırıldığı durumlarda ihraç edilecek payların bedelinin belirlenmesi büyük önem taşır. Çünkü yeni payların bedeli gerçek değerinden düşük olduğu takdirde sermaye artırımından önceki payların değeri düşer. Bunun sonucunda rüçhan hakkını kullanmayan veya kaldırıldığı yahut kısıtlandığı için rüçhan hakkını kullanamayan pay sahipleri zarara uğrar. Bu sebeple yeni payların gerçek değerinin altında bir bedelden ihracının hukuka uygun olup olmadığının incelenmesi ihtiyacı doğmaktadır.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/368950
https://jurix.com.tr/article/20686
https://hdl.handle.net/20.500.11851/4091
ISSN: 1300-1396
Appears in Collections:Hukuk Fakültesi / Faculty of Law
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

142
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.