Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/4139
Title: Aktif Hastalarda Diz Medial Kondil Sınırlı Kıkırdak Defektlerinde Yüzey Kaplama Artroplastisi Tedavi Sonuçlarımız
Other Titles: Our Results of Condyle Resurfacing Prosthesis Treatment in Knee Medial Condyle Focal Cartilage Defects in Active Patients
Authors: Karahan, Nazım
Yılmaz, Barış
Kaya, Murat
Kömür, Baran
Aktaş, Erdem
Heybeli, Nurettin
252541
Keywords: Knee
medial condyl
resurfacing arthroplasty
Diz
medial kondil
yüzey kaplama artroplastisi
Issue Date: 2020
Publisher: Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital
Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi
Source: Yılmaz, B., & Kaya, M. Aktif Hastalarda Diz Medial Kondil Sınırlı Kıkırdak Defektlerinde Yüzey Kaplama Artroplastisi Tedavi Sonuçlarımız.
Abstract: INTRODUCTION: In this study, we aimed to present the clinical results of articular resurfacing prosthesis cases applied to cartilage problems of active patients who cannot be treated conservative and biological surgical methods. METHODS: From April 2007 to March 2014, 32 patients were treated with femoral resurfacing using the HemiCAP implant. Indication for treatment with HemiCAP implant was symptomatic cartilage lesion at the medial femoral condyle demonstrated by MRI or arthroscopy, which was ICRS grade 3–4 and size less than 4 cm2. Patients were evaluated according to VAS score, American Knee Society Score, clinical improvement. RESULTS: 32 patients ( 8 males, 24 females) evaluated in this study. Mean age was 53.1 ± 3.2 years. 18 ( %56.3 ) patients were operated from right knee while 14 ( %43.7) of patients from left. Follow-up time was between 24 and 30 months ( 26.6 ±1.9 ). The decrease in postoperative VAS compared to preoperative VAS was statistically significant ( p<0.01 ). A statistically significant increase was observed in postoperative American Knee Society Score compared to preoperative knee scores ( p<0.01 ). Preoperative function score was 46.5 ± 9.1, postoperative function score was 77.3 ± 7.7. A statistically significant increase was observed in postoperative knee function scores compared to preoperative knee function scores ( p<0.01 ). DISCUSSION AND CONCLUSION: The femoral resurfacing treatment in active patients with local cartilage damage clinically reduces symptoms and improves knee function in the early period.
Öz:Amaç: Bu çalışmada konservatif tedavi veya biyolojik yöntemler ile tedavi edilemeyen, aktif yaşantısı olan hasta grubunun kıkırdak sorunlarında uyguladığımız sınırlı yüzey artroplasti olgularımızın klinik sonuçlarını sunmayı amaçladık. Yöntem: Nisan 2010-Mart 2014 tarihleri arasında diz medial kondil sınırlı kıkırdak defekti nedeni diz yüzey kaplama artroplastisi uygulanan hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Çalışmaya medial femur kıkırdak lezyonu olan, MR veya artroskopiyle doğrulanmış, ICRS 3-4 ve 4 cm2’den az olan, hastalar dahil edilmiştir. Hastalar VAS, Amerikan Diz Cemiyeti Kriterlerine ve fonksiyon skorlarına göre değerlendirildiler. Bulgular: Çalışmaya 8 erkek, 24 kadın toplam 32 olgu dahil edildi. Olguların yaş ortalaması 53.1±3.2 yıldır. Olguların 18’ü (%56.3) sağ tarafından, 14’u (%43.7) sol tarafından operasyon geçirmiştir. Olguların takip süreleri 24 ile 30 ay arasında değişmekte olup, ortalaması 26.6±1.9 aydır Olguların preoperatif VAS düzeylerine göre postoperatif VAS düzeylerinde görülen düşüş istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.01). Olguların preoperatif Amerikan Diz Cemiyet Skorlarına göre postoperatif diz skorlarında istatistiksel olarak anlamlı artış gözlemlenmiştir (p<0.01). Preoperatif diz fonksiyon skorları 46.5±9.1, postoperatif diz skorları 77.3±7.7 olarak görüldü. Olguların preoperatif diz fonksiyon skorlarına göre postoperatif diz fonksiyon skorlarında istatistiksel olarak anlamlı artış gözlemlenmiştir (p<0.01). Sonuç: Lokal kıkırdak hasarı olan hastalarda yüzeyel artroplasti uygulaması, klinik olarak erken dönemde şikayetleri azaltma ve diz fonksiyonlarında iyileşme sağlamaktadır.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/373511
http://hdl.handle.net/20.500.11851/4139
https://iksstipdergisi.org/jvi.aspx?pdir=iksst&plng=tur&un=IKSST-38247
ISSN: 2148-273X
Appears in Collections:Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Department of Surgical Sciences
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AktifHastalarda.pdf835.21 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

80
checked on May 29, 2023

Download(s)

72
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.