Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/4159
Title: Dijital çağda korku ve keyfin yeni tanımı: FoMO ve JoMO
Other Titles: A New Definition of Fear And Enjoy in The Digital Age: FoMO and JoMO
Authors: Sezgin, Ayşe Aslı
Karabacak, Zaliha İnci
Keywords: Digital Age
Joy
Fear
Dijital Çağ
Keyif
Korku
FoMO
JoMO
Issue Date: 2019
Publisher: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi
Source: Sezgin, A. A. (2019). Dijital Çağda Korku ve Keyfin Yeni Tanımı: FoMO ve JoMO. Journal of Communication Theory & Research/Iletisim Kuram ve Arastirma Dergisi, (49).
Abstract: The individual, who shapes her/his daily life according to the stimuli coming from the digital world, redefines her/his usual behaviors and emotions by these digital stimuli. Fear and joy are also included in this new definition. Now the sources of people’s fears or the events they enjoy also differ according to the characteristics of the digital age. These differences are evaluated as “problems which caused from internet use” in the related literature. Particularly in the face of intense information flow, new fears such as missing this information, staying away from the agenda, not being able to follow and sharing virtual shares started to take place in daily life. The concepts of FoMO (Fear of Missing Out) and JoMO (Joy of Missing Out), which are among these fears and have been the subject of different researches in recent years, should be considered as the new definition of fear and joy of the people of the digital age. In this study, the perception dimension of these new concepts, which entered into daily life, was evaluated with a survey conducted for internet users.
Gündelik yaşamını, dijital dünyadan gelen uyarıcılara göre biçimlendiren birey, alışılmış davranışlarını ve duygularını, bu dijital uyarıcılar tarafından yeniden tanımlamaktadır. Korku ve keyif de bu yeni tanımlama içinde yer almaktadır. Artık insanların korkuları ya da keyif aldıkları olayların kaynakları da dijital çağın özelliklerine göre farklılık göstermektedir. Bu farklılıklar konuyla ilgili literatürde “internet kullanımına ilişkin sorunlar” şeklinde değerlendirilmektedir. Özellikle, yoğun bilgi akışı karşısında bu bilgiyi kaçırma, gündemden uzak kalma, sanal paylaşımları takip edememe ve paylaşımda bulunamama gibi yeni korkular gündelik yaşam içinde yer almaya başlamıştır. Bu korkular arasında yer alan ve son yıllarda farklı araştırmalara da konu olan FoMO (Fear of Missing Out) ve JoMO (Joy of Missing Out) kavramları, dijital çağın insanının yeni korku ve keyif tanımı olarak değerlendirilmelidir. Bu çalışmada da gündelik yaşama giren bu yeni kavramlara ilişkin algı boyutu, internet kullanıcılarına yönelik olarak gerçekleştirilen bir anketle değerlendirilmiştir.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/363666
https://hdl.handle.net/20.500.11851/4159
https://ezproxy.etu.edu.tr/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e5h&AN=142347373&site=eds-live&scope=site
https://idealonline.com.tr/IdealOnline/lookAtPublications/paperDetail.xhtml?uId=106009&
ISSN: 2147-4524
Appears in Collections:Görsel İletişim Tasarımı Bölümü / Department of Visual Communication Design
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

158
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.