Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/4169
Title: Long-Term Outcomes of Percutaneous Coronary Intervention with Drug-Eluting Stents Versus Bare-Metal Stents in Saphenous Vein Graft Lesions: A Single Center Experience
Other Titles: Safen Ven Greft Perkütan Koroner Girişimlerinde İlaç Kaplı Stentlerle Çıplak Metal Stentlerin Uzun Dönem Sonuçları: Tek Merkez Deneyimi
Authors: Tek, Müjgan
Çetin, Mehmet Serkan
Çelebi, Aksüyek Savaş
253045
Keywords: Saphenous Vein Graft
Percutaneous Coronary Intervention
Long-term Outcomes
Safen Ven Greft
Perkütan Girişim
Uzun Dönem Sonuçlar
Issue Date: 2019
Publisher: Fırat University Faculty of Medicine
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi
Source: Müjgan, T. E. K., ÇETİN, M. S., & ÇELEBİ, A. S. Long-Term Outcomes of Percutaneous Coronary Intervention with Drug-Eluting Stents Versus Bare-Metal Stents in Saphenous Vein Graft Lesions: A Single Center Experience.
Abstract: Objective: There is controversery data about the use of drug-eluting stents versus bare-metal stents in saphenous vein graft lesions. Our purpose was to compare the outcomes of patients receiving drug-eluting stents or bare-metal stents in saphenous vein graft percutaneous coronary interventions. Material and Method: All patients undergoing saphenous vein graft percutaneous coronary intervention with a drug-eluting stent or bare-metal stent alone from January 2013 to December 2017 at our center were assessed retrospectively. Major adverse cardiac events including myocardial infarction, target vessel revascularization and death were recorded at follow up period. Results: Ninety two patients included the study. Of these,72 patiens received a drug eluting stent and 20 patients had a bare metal stent. The median follow-up was 29 (range 0-66) months. There were no different outcomes for myocardial infarction, death and target vessel revascularization between drug eluting stent and bare metal stent. The rate of major adverse cardiac event -free survival was %71.3 in the drug eluting stent group and %71.8 in the bare metal stent group (p =0.660). Conclusion: There was no significant difference in long-term outcomes between drug eluting stent and bare metal stent in saphenous vein graft percutaneous coronary interventions in our real world experience. However, more cases and long-term follow-up are warranted.
Amaç: Safen ven greft lezyonlarında ilaç kaplı ya da çıplak metal stent kullanımıyla ilgili sonuçlar tartışmalıdır. Bizim çalışmamızın amacı çıplak metal stent ve ilaç kaplı stent kullanılan safen ven greft perkütan koroner girişim sonuçlarını karşılaştırmaktı. Gereç ve Yöntem: Merkezimizde Ocak 2013-Aralık 2017 tarihleri arasında ilaç kaplı veya çıplak metal stent ile safen ven greft perkütan koroner girişim yapılmış tüm hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Miyokard infarktüsü, hedef damar revaskülarizasyonu ve ölümü içeren majör kardiyak olaylar açısından karşılaştırma yapıldı. Bulgular: Çalışmaya 92 hasta dahil edildi. 72 hastada ilaç kaplı stent ve 20 hastada çıplak metal stent kullanılmıştı. Ortalama takip süresi 29 (0-66) aydı. İlaç kaplı stent ve çıplak metal stent arasında myokard infarktüsü, ölüm ve hedef damar revaskülarizasyonu açısından fark yoktu. Olaysız sağkalım oranı her iki grupda benzerdi. (%71.3 ilaç kaplı stent grubu, %71.8 çıplak metal stent grubu, p =0.660). Sonuç: Gerçek yaşam verilerimizde safen ven greft perkütan koroner girişimlerinde ilaç kaplı stentlerle çıplak metal stentler arasında uzun dönem klinik sonuçlarda anlamlı bir fark yoktu. Bununla birlikte, daha fazla vaka ve uzun süreli takipler gereklidir.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/4169
http://www.firattipdergisi.com/text.php3?id=1165
ISSN: 1300-9818
Appears in Collections:Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Department of Internal Medical Sciences
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

156
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.