Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5182
Title: A new approach in obtaining a better estimation in approximation by positive linear operators
Authors: Duman, Oktay
Özarslan, M. Ali
Keywords: Matematik
İstatistik ve Olasılık
Issue Date: 2009
Abstract: Bu çalışmada, pozitif doğrusal operatörlerle yaklaşımda daha iyi hata tahminleri elde edebilmek için bazı test fonksiyonların operatörler tarafından korunmasına ihtiyaç duyulmaksızın yeni bir yaklaşım metodu sunulmaktadır. Ayrıca buradaki metodun bilinen pek çok yaklaşım operatörlerine de uygulanabildiği gösterilmektedir.
In this study, without preserving some test functions, we present a new approach in obtaining a better error estimation in the approximation by means of positive linear operators. We also show that our method can be applied to many well-known approximation operators.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/103653
https://hdl.handle.net/20.500.11851/5182
ISSN: 1303-5991
2618-6470
Appears in Collections:Matematik Bölümü / Department of Mathematics
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

16
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.