Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5198
Title: ALTAY TÜRKÇESİNDEKİ -p al- ARTFİİLİNE DAİR NOTLAR
Other Titles: Notes on -p al- postverb in Altay Turkic
Authors: Bacanlı, Eyüp
Keywords: Antropoloji
Issue Date: 2009
Abstract: Makalede, Altay Türkçesindeki -p al- artfiilinin işlevsel alanı irdelenmektedir. Dilbilgisi araştırmalarında şeklin işlevi “kendi yararına iş” bildirme olarak tarif edilmekle birlikte, söz konusu şekil, fail/kontrol ve eylemin başlangıç sınırı ile kısmî gerçekleşmesi gibi kılınışsal işlevlerin taşıyıcısıdır. Bu anlamlar bilişsel dilbilimin verileri çerçevesinde ele alınmaktadır. Son olarak, şeklin kiplik kapsamındaki yeterlilik işlevi incelenmektedir.
In this paper, functional domain of the -p al- postverb is examined. Although the function of the form is defined as “self-benefactive or subject version” in grammatical studies, the form expresses agency and actional meanings as inchoative and delimitative. These readings are dealt with in the frame of cognitive linguistics. Finally, funtion of capality in the scope of modality is analized.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/206043
https://hdl.handle.net/20.500.11851/5198
ISSN: 1302-6011
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Department of Turkish Language & Literature

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

14
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.