Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5201
Title: Ana modeller için boya sonrası montaj hattında karar destek sistemi tasarımı
Other Titles: Design of a decision support system for the after paint assembly line for the main lines
Authors: Aydoğan, Melike
Durak, Merve
Özyılmaz, Merve
Sakarya, Görkem
Sertbarut, Burak Serkan
Uğur, Yusuf Kürşad
Kayhan, Ayşegül Altın
Keywords: Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri
Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Mühendislik, Makine
Issue Date: 2012
Abstract: Bu çalışmada, Erkunt Traktör Sanayi A.Ş’de boya sonrası montaj hattındaki verimlilik kayıpları ele alınmıştır. Problemin temel sebepleri, “iş yapmada standardizasyonun bulunmaması” ve “istasyonlar ve işçiler arasındaki iş yükü dengesizliği” olarak belirlenmiştir. Problemin çözümü için bir matematiksel model kurulmuş, ayrıca bir sezgisel yöntem de geliştirilmiştir. C++ programlama dilinde kullanıcı dostu bir yapıda kodlanan sezgisel, mümkün olduğunca esnek bir tasarıma sahiptir. Yazılım; yeni bir ürün modelinin eklenmesi, yeni bir iş adımının eklenmesi, işçi ve istasyon sayılarının değişmesi, değişen üretim rakamlarına göre çalışması gereken işçi ve istasyon sayılarının belirlenebilmesi gibi durumlarda firmanın, gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere analizler yapmasını sağlamaktadır. Mevcut sisteme göre çevrim süresinde, matematiksel model kullanılarak %44,8’lik, sezgisel yöntem kullanılarak ise %40,6’lik azalma elde edilmiştir.
In this study, "after dye assembly line" of Erkunt Tractor Company is investigated for the reasons of productivity losses. The main reasons for these losses are found to be "the lack of standardization in making the operations" and "the workload imbalance among workers and stations." In order to solve the problem, a mathematical model as well as a heuristic algorithm is developed. The heuristic is coded in C++ programming language with a user-friendly interface and have a very flexible design. The software can make analyses for further needs of the company such as the additions of a new product model or a new work step, possible changes in the number of workers or stations and the determination of the required number of workers and stations for different levels of throughput rates. Compared with the current system, the cycle time is decreased by 44,8% using mathematical model and 40,6% using the heuristic algorithm.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/139601
https://hdl.handle.net/20.500.11851/5201
ISSN: 1300-3410
2667-7539
Appears in Collections:Endüstri Mühendisliği Bölümü / Department of Industrial Engineering
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

24
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.