Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5214
Title: Askerî Alanda Devrim: Ateş Gücü–Manevra Dengesi
Other Titles: Revolution in Military Affairs: The Balance of Fire and Manoeuvre
Authors: Ökten, Tolga
Issue Date: 2020
Abstract: Askerî Alanda Devrimler dönemsel olarak teknolojik ya da organizasyonel yeniliklerin etkisi altında gelişerek, ateş gücü ve manevra arasındaki dengeyi belirlemektedir. Tarihsel sürece bakıldığında, Askerî Alanda Devrimlerin, teknolojik yeniliklerce tetiklendiğinde ateş gücü, organizasyonel yeniliklerce tetiklendiğinde ise manevra boyutunda etkili oldukları görülmektedir. Dengenin ateş gücü ya da manevra tarafında olması, muharebe amaç ve yöntemlerini dönüştürmektedir. Yüzyıllardır tekrar eden bu dönüşümler, muharebelerin konvansiyonel manevralarla yakın temasa girilerek ya da uzak mesafelerden ateş gücü kullanılarak sürdürülmesi kararını etkilemektedir. Bu karar, yüzyıllardır ateş gücü ve manevra etrafında sürdürülen tartışmanın temelini oluşturmaktadır. Günümüzde yaşanan Askerî Alanda Devrim tartışması da bu sürecin devamıdır.
The concept of Revolution in Military Affairs periodically develops under the influence of technological or organizational innovations and determines the balance between fire and manoeuvre. In the historical context, it can be seen that Revolution in Military Affairs affects fire when triggered by technological innovations and affects manoeuvre when triggered by organizational innovations. This balance can be compared to the swing of a pendulum. The place of the pendulum determines the aims and the methods of contemporary battles. This continuous transformation affects the decision about whether the battles would be conducted by close combat with conventional manoeuvres or by using fire from distant places. This decision constitutes the centuries long argument between fire and manoeuvre. The contemporary debate of Revolution in Military Affairs can be seen as a continuity of this argument.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/360492
https://doi.org10.17752/guvenlikstrtj.719975
https://hdl.handle.net/20.500.11851/5214
ISSN: 1305-4740
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Öğrenci Yayınları / Students' Publications

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

124
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.