Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5218
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTaşkıncan, Abdullah-
dc.contributor.authorBayrakçı, Erkin-
dc.contributor.authorBabat, Onur-
dc.contributor.authorYüksel, Selim-
dc.contributor.authorDalgıç, Özden Onur-
dc.contributor.authorKayhan, Ayşegül Altın-
dc.contributor.authorGültekin, Hakan-
dc.date.accessioned2021-09-11T14:38:47Z-
dc.date.available2021-09-11T14:38:47Z-
dc.date.issued2011en_US
dc.identifier.issn1300-3410-
dc.identifier.issn2667-7539-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/124169-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/5218-
dc.description.abstractTAV Havalimanları Holding A.Ş., işletmeciliğini yaptığı Atatürk Havalimanı’ndaki hava yolu şirketlerinin beklentileri ve kendi beklentileri doğrultusunda dış hatlar terminalindeki check-in kontuarlarının kullanımı ve uçuşlara tahsisi ile ilgili mevcut kontuar atamalarının manuel olarak yapılmasından kaynaklanan sorunlar yaşamaktadır. Öncelikle belirlenen problem ile ilgili literatür taraması yapılmış ve benzer araştırmalar incelenerek hangi varsayımlar altında hangi problemlerin çalışıldığı araştırılmıştır. Daha sonra problemin matematiksel modeli kurulmuş ve özgün bir sezgisel algoritma geliştirilmiştir. Geçmiş uçuş verileri kullanılarak algoritma test edilmiş ve elde edilen sonuçlar firmada uygulanan sistemin verdiği sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Baz alınan performans ölçütlerine göre; tüm gün için kontuar doluluk oranlarında ortalama %21,5 ve günün yoğun saatleri olan 11:00 – 14:00 saatlerinde ise ortalama %50 oranında iyileştirmeler sağlanmıştır.en_US
dc.description.abstractTAV Airports Holding Company, operator of the İstanbul Ataturk Airport, was having difficulties with the usage and the allocation of check-in counters in the International Terminal of the Ataturk Airport. The current check-in counter assignment system was unable to satisfy expectations of both TAV and the airline companies using these counters. In order to solve this problem, first relevant literature is reviewed. Then, the mathematical model of the problem is developed and a novel heuristic algorithm is developed. Using the flight data of various past weeks, the developed algorithm is tested. The attained results are compared with the results of the existing system. According to these results, the developed algorithm improved all-day utilization rate of counters by 21.5% and the rush-hour (11:00 - 14:00 time interval) utilization rate by 50%.en_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofEndüstri Mühendisliğien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEndüstri Mühendisliğien_US
dc.titleAtatürk havalimanı dış hatlar terminalinde kontuar atamaları için karar destek sistemi geliştirilmesien_US
dc.title.alternativeDesign of a decision support system for counter assignment in the international flights terminal of Istanbul Ataturk Airporten_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentFaculties, Faculty of Engineering, Department of Industrial Engineeringen_US
dc.departmentFakülteler, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümütr_TR
dc.identifier.volume22en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage2en_US
dc.identifier.endpage21en_US
dc.institutionauthorAltın Kayhan, Ayşegül-
dc.institutionauthorGültekin, Hakan-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid124169en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextnone-
item.openairetypeArticle-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextNo Fulltext-
item.languageiso639-1tr-
crisitem.author.dept02.4. Department of Industrial Engineering-
Appears in Collections:Endüstri Mühendisliği Bölümü / Department of Industrial Engineering
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

18
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.