Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5226
Title: BINDING MECHANISM OF CALCIUM AND SODIUM ION OF CavAb CHANNEL
Other Titles: CavAb KANALINA KALSIYUM VE SODYUM İYONUNUN BAĞLANMA MEKANIZMASI
Authors: Baştuğ, Turgut
Çavuş, Murat
Kuyucak, Serdar
Keywords: Mühendislik, Kimya
Issue Date: 2015
Abstract: Voltaj-kapılı kalsiyum kanalları, nöronlara kalsiyum girişinin birincil düzenleyicileridir [1]. Kalsiyum kanalları beyin fonksiyonları için hayati öneme sahipken onların hasarı veya bozuklukları; acı, epilepsi, migren, ataksi gibi birçok nörolojik hastalığa neden olur. Moleküler dinamik metotlar iyon kanallarının yapı-fonksiyon ilişkilerini çalışmak için tek fiziksel olarak geçerli tekniktir. Seçici biyolojik kanalların geçiş mekanizmasının çok iyonlu doğasını gösteren sodyum ve kalsiyum kanalları bu yöntemlerin uygulamaları olarak sunulmuştur (Şekil 1'de gösterildi). Bu çalışmada, Ca++ kanalı için tek ve çok iyonlu Na bağlama enerjileri sunuldu. Ayrıca bu + kanalın yapı-fonksiyon ilişkisi oluşturmak için bağlanma enerjileri yorumlandı
Voltage-gated calcium channels are the primary mediators of depolarization-induced calcium entry into neurons [1]. While calcium channels are of critical importance to brain function, their inappropriate expression or dysfunction gives rise to a variety of neurological disorders, including, pain, epilepsy, migraine, and ataxia. Molecular dynamics methods are the only physically valid methods for studying the structure function relations in ion channels. Applications of these methods to sodium and calcium channels are presented, which illustrate the multi-ion nature of the permeation mechanism in selective biological channels (as shown in Figure 1). In this study, we present binding energies of single and multi-ion Na+ to the Ca++ channels. Furthermore we interpret binding energies for constructing structure-function relationship of this channel
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/229695
https://hdl.handle.net/20.500.11851/5226
ISSN: 2149-0120
2149-0120
Appears in Collections:Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü / Department of Material Science & Nanotechnology Engineering
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

34
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.