Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5239
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAyaydın, Abdullah-
dc.contributor.authorÖzsoy, Vedat-
dc.date.accessioned2021-09-11T14:38:50Z-
dc.date.available2021-09-11T14:38:50Z-
dc.date.issued2011en_US
dc.identifier.issn1303-8451-
dc.identifier.issn2459-1912-
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRJd01qQXpNdz09-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/5239-
dc.description.abstractBu çalışmada çoklu zekâ kuramı etkinlikleriyle öğretiminin; öğrencilerin resim-iş dersine ilişkin tutumlarına etkisi olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırmada, ilköğretim 6. sınıf resimiş dersine ilişkin renkli çalışmalar konusu, iki farklı yöntem kullanılarak öğretilmiştir. Gruplardan birine (kontrol grubu) geleneksel öğretim, diğerine (deney grubu) ise çoklu zekâ kuramı’na dayalı öğretim tekniği uygulanarak, öğrencilerin sanata yönelik tutumları kullanılan yöntemler açısından incelenmiştir. Yöntemin etkisini belirlemek amacıyla çok denekli tek faktörlü deneysel desen yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucu olarak; öğrencilerin geleneksel öğretime oranla, çoklu zekâ kuramına dayalı öğretim etkinlikleri sonunda akademik başarılarının daha yüksek düzeyde ve öğrenilenlerin daha kalıcı olduğu, ancak tutumları arasında anlamlı bir fark olmadığı ortaya çıkmıştır.en_US
dc.description.abstractThis study is aimed at researching through the activities of Multiple Intelligence Theory affects the students’ attitudes towards the art education lessons. In the study, the activities of Colorful Works were taught to the sixth grade art class by using two different methods. One of the groups was thought through traditional instruction; while the other one was subjected to Multiple Intelligences Theory based art education. Following this, the attitudes of the students were examined. As a result of the research, academic achievement of the students through education based on Multiple Intelligence Theory is higher and more permanent than through the one based on traditional education however there is not any meaningful difference between their attitudes.en_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofTürk Eğitim Bilimleri Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitim, Eğitim Araştırmalarıen_US
dc.subjectEğitim, Özelen_US
dc.subjectMüziken_US
dc.titleÇoklu zekâ kuramına dayalı öğretimin ilköğretim 6. sınıf resim-iş dersinde öğrenci tutumuna etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of multiple intelligences theory based art education in 6th grade classes on attitudesen_US
dc.typeOtheren_US
dc.departmentFaculties, Faculty of Fine Arts Design and Architecture, Department of Art and Designen_US
dc.departmentFakülteler, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Sanat ve Tasarım Bölümütr_TR
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage497en_US
dc.identifier.endpage518en_US
dc.institutionauthorÖzsoy, Vedat-
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US
item.fulltextNo Fulltext-
item.grantfulltextnone-
item.openairetypeOther-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
crisitem.author.dept06.02. Department of Art and Design-
Appears in Collections:Sanat ve Tasarım Bölümü / Department of Art & Design
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

12
checked on Sep 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.