Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5246
Title: Dereceli Puanlama Anahtarlarının Güvenirliğinin Farklı Deneyim Yıllarına Sahip Puanlayıcıların Kullanıldığı Durumlarda İncelenmesi
Other Titles: The Examination of Realiability of Scoring Rubrics Regarding Raters with Different Experience Years
Authors: Anadol, Hatice Özlem
Doğan, Celal Deha
Keywords: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Issue Date: 2018
Abstract: Bu araştırmanın temel amacı; dereceli puanlama anahtarı (DPA) kullanmaya ilişkin deneyim yılının puanlayıcı güvenirliğine etkisini belirlemektir. Bu amaçla DPA kullanmaya ilişkin farklı deneyim yılına sahip üç grup puanlayıcının bulunduğu durumlarda elde edilen G ve Phi çalışması sonuçları karşılaştırılmıştır. Birinci grupta DPA kullanmaya ilişkin deneyimi az olan (1 yıl ve daha az ) ikinci grupta DPA kullanmaya ilişkin deneyimi çok olan( 5 yıl ve daha fazla) puanlayıcılar yer almaktadır. Üçüncü grupta ise deneyimi az ve çok olan puanlayıcılar bir arada yer almışlardır. Araştırmada üç farklı grupta yer alan puanlayıcılar İngilizce yazma becerisini ölçmeye yönelik geliştirilmiş açık uçlu bir başarı testini aynı DPA’yı kullanarak puanlamışlardır. Çalışmaya özel bir üniversitede hazırlık eğitimi alan 120 öğrenci ve aynı okulda çalışan 12 okutman dâhil edilmiştir. Araştırmada, birey ve puanlayıcıların maddeler ile çaprazlandığı ancak bireylerin puanlayıcılara yuvalandığı desenden ((b:p)xm) faydalanılmıştır. Araştırma sonucunda nitelikli bir DPA kullanıldığında DPA kullanmaya ilişkin deneyim yılının puanlayıcı güvenirliği üzerinde etkili olmadığı belirlenmiştir.
The main goal of this study is to determine the role of experience years in using scoring rubric on inter-rater reliability. In regards to this objective; the results of G and Phi studies that were obtained by three groups of raters in one of which there are raters who have much experience in using scoring rubric; in one of which there are raters who have little experience in using scoring rubric and in one of which there is a rater with much experience and one with little experience in evaluating students using scoring rubric in the process of written performance assessment with (s:r)xi design were compared. Raters in three different groups evaluated an open ended achievement test developed to test students’ written English written skills with the same scoring rubric. 120 students who study at the prep-class of a private university and 12 instructors that work at the same school participated to the study. In the study, a nested ((b:p)xm) design in which individuals are nested in raters but individuals and raters are crossed with items and raters was utilized. Based on the findings, it is found out that experience year in using scoring rubric doesn’t affect reliability when a qualified scoring rubric is employed.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/323131
https://hdl.handle.net/20.500.11851/5246
ISSN: 1305-3515
1305-3515
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Yabancı Diller Bölümü / Department of Foreign Languages

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

112
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.