Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5249
Title: Development and implementation of a methodology for reverse engineering design of Francis turbine runners
Other Titles: Francis tipi su türbini çarkının tersine mühendislik ile tasarımı için bir yöntem geliştirilmesi ve uygulaması
Authors: Çelebioğlu, Kutay
Kaplan, Alper
Issue Date: 2019
Abstract: Francis type hydraulic turbine runners have complex blade shapes. Runner blades have three dimensional profiles that direct the incoming flow. In this study, a reverse engineering methodology is developed for the redesign of turbines. Traditional reverse engineering steps are combined with the basics and flow dynamics of hydraulic turbines and applied to two different turbine runners (which have different specific speeds) of two different hydroelectric power plants in operation. The methodology is first verified by application on the first runner and utilized for the redesign of the runner of another power plant. The reasons for the reduced performance of the second runner are examined with the help of the new inverse engineering design methodology and a rehabilitation study is performed. Thus, the runner which only provides 70% of its installed capacity, is redesigned and can now utilize its full capacity.
Francis tipi su türbinlerine ait çark kanatlarının yapısı oldukça karmaşıktır. Üç boyutlu profilleri ile gelen akışı yönlendirirler. Bu çalışmada, türbinlerin yeniden tasarımı için bir tersine mühendislik yöntemi geliştirilmiştir. Geleneksel tersine mühendislik yöntemi, hidrolik türbin temel çalışma prensipleri ve akışkanlar mekaniği temelleri ile birleştirilerek iki farklı kullanımda olan santralin türbin çarkına (iki farklı özgül hızı olan) uygulanmıştır. Yöntem, öncelikle bir santrale uygulanarak doğrulanmış, ardından diğer santralin türbin çarkının yeniden tasarımında kullanılmıştır. İkinci santralin türbin çarkının çalışmasındaki sorunların sebepleri yeni geliştirilen yöntem ile araştırılmış ve çarkın rehabilitasyonu gerçekleştirilmiştir. Kapasitesinin %70’i verimle çalışan çark, tam kapasite çalışır hale gelmiştir.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/347643
https://doi.org10.5505/pajes.2018.43959
https://hdl.handle.net/20.500.11851/5249
ISSN: 2147-5881
Appears in Collections:Rektörlük / Rectorate
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations

1
checked on Sep 24, 2022

Page view(s)

104
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.