Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5253
Title: Doğanın Dönüştüren Gücü: Aşk Romanları Okuyan İhtiyar ve Canavarlar Kenti Adlı Eserlerin Ekoeleştirel Değerlendirilmesi
Other Titles: Transformative Power Of Nature: An Ecocritical Analysis Of The Old Man Who Read Love Stories And City Of The Beasts
Authors: Tekin, Burcu
Issue Date: 2020
Abstract: Çalışmanın amacı, Latin Amerika Edebiyatı’nın önemli isimlerinden Şilili yazar Luis Sepúlveda’nın kaleme aldığı Aşk Romanları Okuyan İhtiyar ve Isabel Allende’nin genç okurlara yönelik yazdığı Canavarlar Kenti adlı eserlerin ekoeleştirel değerlendirilmesinin yapılmasıdır. Çalışmada öncelikle doğa ve insan ilişkisinin, çevre ve edebiyat etkileşiminin ve ekoeleştiri kavramının genel hatlarıyla açıklanması planlanmıştır. Kuramsal kısmın çözümlenmesinin ardından her iki eserden de alınan çeşitli durum ve olaylara ait örneklerle ekoeleştirel bağlamda doğanın dönüştüren gücünün karakterler üzerinden aktarımına dikkat çekilmesi hedeflenmiş, çevresel farkındalığın ve çevre bilincinin önemi vurgulanmaya çalışılmıştır.
The purpose of this study is to offer an ecocritical analysis of the works The Old Man Who Read Love Stories by Luis Sepúlveda, an eminent Latin American author and City of the Beasts by Isabel Allende, written for young readers. In the study, first it is aimed to explain the relationship between natural environment and human, the interaction between literature and nature and ecocriticism in a broad sense. After the theoretical analysis, various exemplary situations from both books will be presented and the transformative power of nature will be exemplified through events and characters and an emphasis will be given to environmental awareness and environmental consciousness.
URI: https://doi.org10.18026/cbayarsos.496700
https://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRJek9UWTNOdz09
https://hdl.handle.net/20.500.11851/5253
ISSN: 1304-4796
2146-2844
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Yabancı Diller Bölümü / Department of Foreign Languages

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Aug 8, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.