Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5266
Title: EVA PERÓN'UN (EVİTA) OYUNCULUKTAN FIRST LADY'LİĞE YÜKSELİŞİNDEKİ UNSURLARIN OTOBİYOGRAFİSİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
Other Titles: Eva Perón (Evita) From Acting to Being A First Lady and Evaluating the Facts of Her Rising in the Frame of Her Autobiography
Authors: Tekin, Burcu
Keywords: Antropoloji
Issue Date: 2017
Abstract: Arjantin'de Buenos Aires'e bağlı Los Toldos'da Juan Duarte'nin evlilik dışı çocuğu olarak dünyaya gözlerini açan María Eva Duarte küçük yaşlarda babası tarafından terk edilmiş, annesi ve kardeşleriyle hayat mücadelesine tek başına atılmıştır. 15 yaşındayken oyunculuk yapmak için Buenos Aires'e gider, radyo ve tiyatro aracılığıyla Arjantin'de ünlenmeye başlar. Eva María Duarte'nin sıradan ve geleceği yokmuş gibi görünen hayatı Juan Perón'la tanışınca değişir. Juan Perón'un Evita'yla olan birlikteliği siyasi çevreler tarafından hoş karşılanmaz. Juan Perón devlet başkanlığı döneminde işçi, alt ve orta sınıfın desteğini kazanırken, Evita da kurduğu vakıfla yoksullara barınak ve ücretsiz sağlık hizmeti başlatır. Milyonların kalbini kazanan Evita henüz otuz üç yaşındayken rahim kanseri sonucu hayata veda eder. Araştırmanın amacı Eva Perón'un hayatı, gelişim ve yükseliş sürecinde yaşadıkları, bahsedilen dönemde Eva Perón'un politik, sosyo-kültürel anlamda Arjantin'e yansımasının otobiyografisi ve çeşitli bilimsel kaynaklar aracılığıyla okuyucuya aktarılmasıdır.
María Eva Duarte, who opened her eyes to the world as an out-of-marriage child of Juan Duarte in Los Toldos, Buenos Aires, Argentina, was abandoned by her father at an early age, and she found herself alone in life struggle with her mother and siblings. When she was 15, she went to Buenos Aires to perform, and became famous in Argentina by way of radio and theater. Eva María Duarte's life that seems to be ordinary and without a future changes when she meets Juan Perón. Juan Perón's relation with Evita is not welcomed by political circles. During the presidency of Juan Perón, while he is gaining the support of the workers and the lower and middle classes, Evita also establishes shelter and free health care for the poor with the foundations. Evita, who won the hearts of millions, died of uterine cancer at the age of 33. The purpose of the research is to transfer the reflection of Eva Perón to Argentina in a political, socio-cultural sense through the various scientific sources and autobiography during the mentioned period that Eva Perón lived in the development and ascension process.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/247432
https://hdl.handle.net/20.500.11851/5266
ISSN: 1302-2423
2564-6834
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Yabancı Diller Bölümü / Department of Foreign Languages

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

94
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.