Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5287
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAktaş, Ramazan-
dc.contributor.authorDoğanay, M. Mete-
dc.date.accessioned2021-09-11T14:38:58Z-
dc.date.available2021-09-11T14:38:58Z-
dc.date.issued2007en_US
dc.identifier.issn1307-5705-
dc.identifier.issn1307-945X-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/87249-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/5287-
dc.description.abstractBu çalışmada, kümeleme (cluster) analizi yöntemi ile gelişmekte olan hisse senedi piyasaları farklı gruplara ayrılmıştır. Çalışmada, borsaya kayıtlı şirket sayısı, toplam piyasa değeri, işlem hacmi, devir hızı, fiyat endeksindeki yüzde değişim, fiyat-kazanç oranı (P/E) ve piyasa değerinin defter değerine oranı gibi temel piyasa verileri kullanılmıştır. Analizlerin sonucunda, gelişmekte olan piyasaları farklılaştıran temel değişkenlerin toplam piyasa değeri, işlem hacmi ve devir hızı olduğu belirlenmiştir. Çalışmada ayrıca, piyasa verileri esas alındığında gelişmiş ve gelişmekte olan piyasa ayrımının halâ geçerli olup olmadığını belirlemek amacıyla, yatırım yapılabilir gelişmekte olan hisse senedi piyasaları ile gelişmiş hisse senedi piyasaları da gruplanmıştır. Analiz, piyasa verileri esas alındığında bu ayrımın kaybolduğunu göstermiştir. Bu sonuçlara dayanarak, gelişmiş ve gelişmekte olan piyasa ayrımı yerine; büyük, orta büyüklükte ve küçük; likiditesi yüksek, orta seviyede likiditeye sahip ve likiditesi düşük piyasalar şeklinde bir ayrımın daha uygun olacağı değerlendirilmiştir.en_US
dc.description.abstractThis paper uses cluster analysis, a multivariate statistical technique to classify emerging stock markets that have similarities into different groups. A number of key market data such as number listed companies, market capitalization, trading volume, turnover ratio, percentage change in price index, price-earnings (P/E) ratio, and market value-to-book value ratio are used. Analyses showed that the most important factors in grouping are market capitalization, trading volume, and turnover ratio. In addition to that, investable emerging markets and developed markets are clustered to see whether the same distinction is still valid in terms of market data. Analyses revealed that this distinction disappeared when the market data were taken into account. Based on these results, it is more appropriate to classify stock markets as large, medium or small markets; liquid markets, moderately liquid markets or illiquid markets as opposed to developed or emerging markets.en_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofBDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.titleGelişmekte Olan Hisse Senedi Piyasalarının Piyasa Verilerine Göre Gruplanmasıen_US
dc.title.alternativeGrouping Emerging Stock Markets Based on Market Dataen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentFaculties, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Managementen_US
dc.departmentFakülteler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümütr_TR
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage77en_US
dc.identifier.endpage91en_US
dc.institutionauthorAktaş, Ramazan-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid87249en_US
item.grantfulltextnone-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextNo Fulltext-
item.openairetypeArticle-
crisitem.author.dept04.03. Department of Management-
Appears in Collections:İşletme Bölümü / Department of Management
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

40
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.