Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5290
Title: Grafik tasarımı bölümlerinin reklâm endüstrisiyle uyumu
Other Titles: Compatibility of graphic design departments with the advertising industry
Authors: Erkan, Tolga
Keywords: Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği
Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Issue Date: 2013
Abstract: Grafik tasarımı bölümleri mezunları işe başlangıçta reklâm endüstrisinde beklenilen pozisyonlar ve ücretlerle istihdam edilememektedir. Bu çalışmada grafik tasarımı bölümlerinin eğitim-öğretim yapısıyla reklâm sektörünün ihtiyaç duyduğu niteliklerin farklılığı sebebiyle ortaya çıkan bu sorunları giderecek çözüm yolları araştırılmıştır. Bu sorunların aşılmasında sırasıyla grafik tasarım müfredatının reklâm endüstrisiyle örtüşecek biçimde güncel yazılım, donanım ve etkili eğitim-öğretim yöntemleriyle desteklenmesi, üniversite-endüstri işbirliğinin arttırılması ve mesleki stajların etkinleştirilmesi konuları tartışılmaktadır. Ayrıca, bu makalede grafik tasarımı bölümlerinin reklâmcılık sektörünün beklentilerini karşılayacak biçimde eğitim-öğretimin geliştirilmesinde eğitimcilerin tasarım bilgi-becerilerini güncel tutmaları ve öğrencilerin reklâm endüstrisini yakından takip etmesinin desteklenmesi mezunların aleyhine bozulan reklâm sektöründeki istihdam dengesini düzelteceği öngörülmektedir
Graphic design graduates are not employed at the expected positions and salary levels in the advertising industry at the beginnings of their career. Taking this as the research problem, this study focuses on filling the gap between qualities needed by the advertising sector and the educational-training formation of graphic design departments. In order to solve this problem, it might be helpful to enhance the graphic design curriculum with information science, technology and effective instruction methods, strengthening university and industry collaboration and increasing the effectiveness of vocational internships, encouraging students to follow up innovations in the industry and simultaneously educators maintaining current knowledge and skills.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/155862
https://hdl.handle.net/20.500.11851/5290
ISSN: 1300-8811
Appears in Collections:Görsel İletişim Tasarımı Bölümü / Department of Visual Communication Design
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

20
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.