Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5292
Title: Halide Edib Adıvar'ın "Inside India" Adlı Eseri ve Hindistan Ziyareti
Other Titles: Halide Edib Adıvar's Work Named "Inside India" and Her Travel to India
Authors: Bilkan, Ali Fuat
Issue Date: 2005
Abstract: Halide Edib Adıvar (1884-1964), Türk edebiyatında romanları ve bir dönemin fikir hayatında aldığı rol ile tanınmaktadır. 1935 yılında Hindistan'da bir seri konferans vermek üzere Delhi'ye davet edilen yazar, buradaki gözlemlerini ve çeşitli konular hakkındaki düşüncelerini not ederek bunları "inside India" (Hindistan'ın içinden) adını verdiği eserinde toplamıştır. Eserde dönemin kritik konusu olan Müs-lüman-Hindu ayrışması, Hint kültürü, sosyal ve siyasî konular ile yazarın bu ülke hakkındaki gözlemleri de yer almaktadır. Hindistan'da gezdiği pekçok şehirde konferanslar veren Halide Edib'in bu konferansları ise henüz bir kitap bütünlüğünde Türkçe olarak basılmamıştır. inside India, Halide Edib'in Türkiye dışındaki faaliyetleri bakımından olduğu kadar, dönemin siyasî ve sosyal tarihi bakımından da önemlidir.
Halide Edib, one of the most famous novelists in the 20th century Turkish Literature, has many books and articles. When she went to India for a conference series in 1935, she recorded her observations about Indian Muslims and Indian culture. These notes and diary were published in 1937 under the title of Inside India. Unfortunately, in Turkey neither this book nor this period of the athor's life are widely known. Inside India is a valuable work in terms of understanding this period of the author as well as the social and political atmosphere of India.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/44379
https://hdl.handle.net/20.500.11851/5292
ISSN: 1301-0549
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Department of Turkish Language & Literature

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

40
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.