Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5313
Title: İmalat hücresinde kullanılan bir robotun işlemlerinin sıralanması
Other Titles: Sequence of operations of an industrial robot used in a manufacturing cell
Authors: Usta, Yusuf
Ercan, Yücel
Issue Date: 2006
Abstract: Hücresel imalat sistemi son yıllarda yaygın olarak kullanılan ve parti bazındaki üretimlerde uygulanan bir tekniktir. Fiziksel olarak bir araya kümelenmiş makinalardan oluşan bu hücrelerde üretim verimini, kaliteyi ve iş emniyetini artırmak, sıkıcı işleri yorulmadan yaptırmak için robot kullanımı tercih edilmektedir. Bu çalışmada, en fazla on makinadan oluşan bir imalat hücresi ve bir tek robot olduğu kabul edilerek, en fazla on ayrı işin aynı anda üretilmesi durumunda, robotun bu işleri tezgahlara hangi zamanlarda ve hangi sıra ile yerleştirip-alması gerektiğini belirleyen algoritmalar geliştirilmiştir. Bu algoritmalar, imalat hücresini oluşturabilmek için gerekli kütüphane (tezgahlar, robotlar ve depolama alanları), tezgah yerleşimi ve iş parçaları bilgilerinin yer aldığı bir uzman sistemin alt modülü olarak yapılandırılmıştır. Giriş bilgileri uzman sistemin çalışması ile elde edilen veriler olmakta, çıkış bilgileri yine aynı uzman sistem tarafından kullanılmaktadır. Geliştirilen algoritmalar QUICKBASIC dilinde hazırlanmış bir yazılıma aktarılmış ve uzman sistemin “karar mekanizması” kısmını meydana getirmiştir. Örnek problemler üzerindeki testlerde geliştirilen yazılımın güvenilir sonuçlar ürettiği izlenmiştir.
Cell production system is a technique which has been used widely for batch type of production in recent years. In a cell formed physically by machine-tools, robot usage is preferred to increase the production efficiency, quality and job security and to avoid boring work. In this study, algorithms have been developed to determine in which order and at what time work pieces will be loaded/unloaded from machine-tools by a robot. A maximum of ten machine-tools and a single robot in a cell, and production of at most ten work pieces simultaneously are assumed. The developed algorithms constitute the inference engine of an expert system. This expert system has been constructed in different modules and can generate manufacturing cells by using its library, machine tool layout data and workpiece data. Process planning module forms the inference engine of the expert system in which the developed algorithms are programmed by using QUICKBASIC language. The developed algorithms have been shown to give reliable results on sample problems.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/57616
https://hdl.handle.net/20.500.11851/5313
ISSN: 1300-1884
1304-4915
Appears in Collections:Makine Mühendisliği Bölümü / Department of Mechanical Engineering
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

26
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.