Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5315
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTokat, Ekin-
dc.date.accessioned2021-09-11T14:39:03Z-
dc.date.available2021-09-11T14:39:03Z-
dc.date.issued2010en_US
dc.identifier.issn1307-5705-
dc.identifier.issn1307-945X-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/103401-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/5315-
dc.description.abstractBu çalışmada İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri sektör endeksleri arasındaki şok ve oynaklık etkileşimi incelenmiştir. 30 Haziran 2000 ile 27 Ağustos 2009 tarihleri arasındaki İMKB Ulusal Sınai, Ulusal Hizmetler, Ulusal Mali ve Ulusal Teknoloji endekslerinin günlük kapanış verileri kullanılarak ve çok değişkenli GARCH modeli uygulanarak sektörler arası şok ve oynaklık sıçramaları tespit edilmiştir. Çeşitli yatırım varlıkları için bu sektör endeksleri gösterge niteliği taşıdığından, yatırımcılar için bu sektörlerin oynaklık mekanizmasının işleyişinin anlaşılması optimum portföy çeşitlendirmesi ve yönetilmesi için önem teşkil etmektedir. Bu bağlamda çalışmanın bulguları yatırımcılara faydalı bir kullanım alanı sunmaktadır. Sonuçlar, politika yapıcılar ve düzenleyiciler için de gösterge niteliği taşımaktadır.en_US
dc.description.abstractThis paper investigates the shock and volatility transmission between the Istanbul Stock Exchange (ISE) sector indexes. Using daily data of ISE National Industry, National Service,National Finance and National Technology indexes from July 30, 2000 to August 27, 2009 and employing a series of multivariate GARCH models, strong shock and volatility spillovers are detected among the sectors. Since these sector indexes are taken as indicator for various investment assets, it is important for financial investors to understand the volatility transmission mechanism across the sectors in order to make optimal portfolio allocation decisions. In this context, the results of this study provide a useful scope of application for the investors. The results are also indicative for policy makers and regulators.en_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofBDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.titleİMKB sektör endeksleri arasındaki şok ve oynaklık etkileşimien_US
dc.title.alternativeShock and volatility interaction between the sector indexes of İstanbul stock exchangeen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentFaculties, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Managementen_US
dc.departmentFakülteler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümütr_TR
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage91en_US
dc.identifier.endpage104en_US
dc.institutionauthorTokat, Ekin-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid103401en_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextNo Fulltext-
item.grantfulltextnone-
item.openairetypeArticle-
crisitem.author.dept04.03. Department of Management-
Appears in Collections:İşletme Bölümü / Department of Management
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

34
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.